Aktualności

12 Luty 2016 | Czym jest klauzula obejścia prawa podatkowego?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowana jest to zespół przepisów, które mają uniemożliwiać…
przeczytaj więcej

12 Luty 2016 | Nowy obowiązek związany z podziałem kwot podatku naliczonego

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r…
przeczytaj więcej

12 Luty 2016 | W jaki sposób podatnik może sprawdzić czy dostawca towaru odprowadził podatek należny dotyczący ich transakcji?

Aktualnie podatnicy nabywający towary mogą odpowiadać solidarnie z dostawcą, jeżeli dostawca towaru…
przeczytaj więcej

2 Luty 2016 | Korekta kosztów uzyskania przychodów w świetle przepisów przejściowych obowiązujących w 2016 r.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., na mocy zmian w art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku…
przeczytaj więcej

2 Luty 2016 | Kiedy nieściągalna wierzytelność jest kosztem uzyskania przychodów?

Datę odpisania wierzytelności nieściągalnej – jako jeden z warunków zaliczenia odpisu aktualizującego…
przeczytaj więcej

2 Luty 2016 | WNT i import usług a współczynnik proporcji

Definicja „obrotu” nie obejmuje importu usług i nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów…
przeczytaj więcej