Aktualności

30 Październik 2017 | Zmiany dotyczące nieściągalnych wierzytelności

W niniejszym artykule omówiono zmiany…
przeczytaj więcej

30 Październik 2017 | W jakiej wysokości należne są odsetki w przypadku zwrotu VAT przy rażącej przewlekłości kontroli podatkowej?

Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia…
przeczytaj więcej

30 Październik 2017 | Minister finansów wydał interpretację ogólną w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności wykonywanej przez menedżerów

Dnia 6 października 2017 r. Minister finansów…
przeczytaj więcej

4 Październik 2017 | Zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli wałów ochronnych, gruntów pod wałami ochronnymi i położonych w międzywałach

W niniejszym artykule omówiona zostanie problematyka…
przeczytaj więcej

4 Październik 2017 | Jak wybrać w trakcie roku alternatywną metodę cienkiej kapitalizacji?

Wymagany przez ustawodawcę warunek z art. 15c ust. 12 dotyczący…
przeczytaj więcej

4 Październik 2017 | Pierwsze zasiedlenie a zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług…
przeczytaj więcej