Aktualności

29 Grudzień 2017 | Nieużywana nieruchomość przedsiębiorcy a podatek od nieruchomości

W wyroku NSA z dnia 21 stycznia 2016 r…
przeczytaj więcej

29 Grudzień 2017 | Nieodpłatne świadczenie dla pracowników

Z powodu niejednolitości stanowisk sądowych dotyczących…
przeczytaj więcej

29 Grudzień 2017 | Kiedy wartość nieodpłatnego świadczenia jest przychodem wolnym od podatku?

Dla zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego…
przeczytaj więcej

22 Grudzień 2017 | Bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Osoba nie prowadząca działalności nie może być…
przeczytaj więcej

22 Grudzień 2017 | Kary umowne z tytułu niedostarczenia towaru jako koszty uzyskania przychodów

http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=908&start=5…
przeczytaj więcej

22 Grudzień 2017 | Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

W dniu 1 grudnia 2017 r. na stronie internetowej…
przeczytaj więcej

12 Grudzień 2017 | Limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jak stosować?

W niniejszym artykule omówiono kwestię…
przeczytaj więcej

12 Grudzień 2017 | Zmiany w zwolnieniu dotyczącym świadczeń otrzymywanych przez pracowników

W niniejszym artykule omówiono zmiany…
przeczytaj więcej

12 Grudzień 2017 | Odsprzedaż mediów a wartość sprzedaży decydująca o zwolnieniu podmiotowym od podatku od towarów i usług

Odsprzedaż mediów nie może być traktowana jako…
przeczytaj więcej

4 Grudzień 2017 | Miejsce zamieszkania a rezydencja podatkowa

Jedynym kryterium decydującym o powstaniu po…
przeczytaj więcej