Aktualności

23 Styczeń 2018 | Jaki jest zakres pojęcia „świadczenie nieodpłatne” na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Pojęcie nieodpłatne świadczenie ma na gruncie…
przeczytaj więcej

23 Styczeń 2018 | Korygowanie faktury „do zera”. Zasady korygowania faktur

Faktura zawierająca błędy odnośnie danych identyfikujących…
przeczytaj więcej

23 Styczeń 2018 | Czy istnieje odpowiedzialność zbiorowa w łańcuchu dostaw?

Z tytułowym problemem – rozpatrywanym m.in. na gruncie…
przeczytaj więcej

17 Styczeń 2018 | Czy koszty finansowania dłużnego należy określać w podziale na źródła przychodów?

Koszty finansowania dłużnego podlegające wyłączeniu…
przeczytaj więcej

17 Styczeń 2018 | Nieodpłatne świadczenia dla pracowników oddelegowanych a podatek od towarów i usług

Interpretacja art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r…
przeczytaj więcej

17 Styczeń 2018 | Rynkowa cena towaru w kontekście dochowania należytej staranności na gruncie podatku od towarów i usług

W orzecznictwie NSA jest utrwalony pogląd…
przeczytaj więcej

9 Styczeń 2018 | Czy miejsce zameldowania ma wpływ na miejsce rezydencji podatnika?

Czynnikiem istotnym w ustaleniu rezydencji…
przeczytaj więcej

9 Styczeń 2018 | Katalog przychodów wchodzących do źródła zyski kapitałowe

Dodany w ustawie o CIT art. 7b określa…
przeczytaj więcej

9 Styczeń 2018 | Sprzedaż nieruchomości z częścią budynku może być dostawą gruntu niezabudowanego

Podatnik sprzedający grunt z częścią budynku…
przeczytaj więcej

3 Styczeń 2018 | Odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy nie jest kosztem

Odszkodowanie wypłacone w wyniku zawarcia…
przeczytaj więcej