Aktualności

20 Lipiec 2018 | Przychody uzyskiwane z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych

Dnia 19 lipca 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r…
przeczytaj więcej

20 Lipiec 2018 | Jakie są skutki otrzymania certyfikatu rezydencji niezawierającego daty ważności?

W przypadku, gdy certyfikat nie zawiera daty ważności…
przeczytaj więcej

20 Lipiec 2018 | Nowy podatek od budynków (włączony do PIT i CIT) w wersji od dnia 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja do ustaw o podatkach dochodowych uchwalona…
przeczytaj więcej

11 Lipiec 2018 | Odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu przewidziana w art. 116 Op. a wydanie decyzji określającej zobowiązanie wobec Spółki po zaprzestaniu pełnienia funkcji za okres, w którym pełniona była funkcja

Stosunkowo przełomowy wyrok został wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny…
przeczytaj więcej

11 Lipiec 2018 | Brak możliwości dokonania przelewu w systemie podzielonej płatności na rachunek ROR

Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest możliwa…
przeczytaj więcej

11 Lipiec 2018 | Kary umowne jako koszty podatkowe

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. nie uważa się za koszty…
przeczytaj więcej