Aktualności

9 Październik 2018 | Podniesienie obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r.

W drugiej połowie sierpnia Ministerstwo Finansów…
przeczytaj więcej

9 Październik 2018 | Planowane zmiany w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 25 września 2018 r. skierowano do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zwany dalej: „projektem”), który zakłada wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2019 r. zmian w ustawie z dnia… View Article
przeczytaj więcej

9 Październik 2018 | Prawo do skorygowania rozliczenia, gdy dojdzie do zawyżenia opodatkowania

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 20918 r…
przeczytaj więcej

2 Październik 2018 | Zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów a kara umowna

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie pojawiało…
przeczytaj więcej

2 Październik 2018 | Zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego – planowane zmiany w podatku dochodowym

W dniu 25 września 2018 r. został skierowany do sejmu…
przeczytaj więcej

2 Październik 2018 | Prawo do odliczenia podatku naliczonego z pustych faktur

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku…
przeczytaj więcej

2 Październik 2018 | Planowane zmiany w opodatkowaniu zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące zmian…
przeczytaj więcej