Aktualności

19 Wrzesień 2017 | Obowiązki sprawozdawcze wobec NBP – nowe rozporządzenie

Na niektórych podmiotach gospodarczych ciąży obowiązek…
przeczytaj więcej

19 Wrzesień 2017 | Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia przedawnionej wierzytelności własnej

W wyroku z dnia 5 lipca 2017r. (I SA/Gd 404/17) WSA w Gdańsku…
przeczytaj więcej

19 Wrzesień 2017 | Pojęcie „odpłatności” świadczenia, jako czynnik decydujący o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Świadczenie usługi następuje „odpłatnie”, a zatem podlega…
przeczytaj więcej

13 Wrzesień 2017 | Czy nieodliczony podatek naliczony od towarów i usług jest zawsze kosztem podatkowym?

W przypadku rezygnacji przez podatnika z prawa do odliczenia naliczonego…
przeczytaj więcej

13 Wrzesień 2017 | Nieodpłatne poręczenie na gruncie CIT

W niniejszym artykule omówiono problem uznania nieodpłatnego…
przeczytaj więcej

13 Wrzesień 2017 | Posłużenie się danymi innego podmiotu a art. 108

W niniejszym artykule omówiono wpływ nieuprawnionego posłużenia…
przeczytaj więcej

5 Wrzesień 2017 | Wina a odpowiedzialność członków zarządu wynikająca z art. 77 k.k.s

Brak odprowadzenia składek tytułem podatku dochodowego pobranych od pracowników…
przeczytaj więcej

5 Wrzesień 2017 | Limity transakcji a dokumentacja cen transferowych

W niniejszym artykule omówiono sposób ustalania limitu obligującego…
przeczytaj więcej

5 Wrzesień 2017 | Usługi budowlane świadczone przez konsorcjum, a odwrotne obciążenie

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB3-1.4012.250.2017.2.BW)…
przeczytaj więcej

20 Czerwiec 2017 | Zmniejszanie ryzyka podlegania przepisom regulującym rozszerzoną konfiskatę

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny…
przeczytaj więcej