Recent news

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
The Instytut Studiów Podatkowych Group came first as a tax consultancy, and second as the Most Efficient Tax Consultancy, in 4th edition of Tax Firms and Consultancies Ranking held...
We invite you to visit our new Portal, targeted at all those who professionally deal with settlement and clearance of taxes, contributions and fees. The Portal offers a complete compendium...

Newsletter

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych dnia 8 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387). W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmiany dotyczą wprowadzenie zwolnienia dochodów pochodzących ze sprzedaży praw majątkowych, otrzymanych darowizną albo odziedziczonych.


„Zmiana dotyczy opodatkowania udziałów i wkładów w spółdzielni, akcji w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn” – tłumaczy projektodawca.


Ponadto dodano przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców.


Nowelizacja w szerszym zakresie dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie główna zmiany dotyczy przede wszystkim tego, że podatkiem tym będzie objęta spółka komandytowo-akcyjna, a nie jej wspólnicy. Wspólnicy natomiast będą opodatkowani z tytułu wypłat z zysku dokonywanych przez spółkę.Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (22) 517 30 60

 

 

Top

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka