Recent news

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
The Instytut Studiów Podatkowych Group came first as a tax consultancy, and second as the Most Efficient Tax Consultancy, in 4th edition of Tax Firms and Consultancies Ranking held...
We invite you to visit our new Portal, targeted at all those who professionally deal with settlement and clearance of taxes, contributions and fees. The Portal offers a complete compendium...

Newsletter

1. Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej od 2013 r.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.


Jak wiadomo, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnienie „kwotowe” wynosiło 40 000 zł. Co zatem mają zrobić podatnicy, którzy na podstawie dotychczasowego rozporządzenia byli zwolnieni, ale na podstawie nowego rozporządzenia nie mają już prawa do tego przywileju? Takie kwestie przejściowe zwolnienia reguluje §7 tego rozporządzenia. Zgodnie z jego ust. 3, w przypadku podatników, którzy:

  • nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
  • nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

-  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013 r.
W przypadku zatem, gdy np. w roku 2012 podatnik osiągnął poziom sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rzędu 39 000 zł, będzie on obowiązany rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej od dnia 1 marca 2013 r.


Jarosław Szajkowski
Konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (22) 517 30 79


Top

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka