Recent news

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
The Instytut Studiów Podatkowych Group came first as a tax consultancy, and second as the Most Efficient Tax Consultancy, in 4th edition of Tax Firms and Consultancies Ranking held...
We invite you to visit our new Portal, targeted at all those who professionally deal with settlement and clearance of taxes, contributions and fees. The Portal offers a complete compendium...

Newsletter

Kontrakt menedżerski a podatek od towarów i usług

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności wykonywanej w ramach tzw. kontraktu menedżerskiego polegającego na zarządzaniu przedsiębiorstwem budzi liczne kontrowersje czego przykładem jest duża liczba wyroków sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych w tych sprawach. Z wyroków i interpretacji wynika, że kluczowe znaczenie ma kwestia odpowiedzialności wykonującego kontrakt w stosunku do osób trzecich. Jeżeli zatem odpowiedzialność za swoje działania w stosunku do osób trzecich ponosi osoba wykonująca czynności w ramach kontraktu menedżerskiego wówczas działa ona w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP3/443-237/13-3/SM): „Charakter stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę i Spółkę wskazuje wyraźnie, że świadczenie usług następuje na własne ryzyko Zarządzającego (Wnioskodawcy), który nie korzysta z szeregu uregulowań charakterystycznych dla stosunku pracy. Postanowienia Umowy jednoznacznie wskazują, że stosunek łączący Wnioskodawcę ze Spółką został ukształtowany na zasadzie pełnej odpowiedzialności Zarządzającego. Odpowiedzialność ta dotyczy tak szkód wyrządzonych Spółce, jak i szkód wyrządzonych osobom trzecim.”.


Krzysztof Kłoskowski
Doradca podatkowy
Nr wpisu: 10900
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 022 517 30 77


Top

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka