Recent news

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
The Instytut Studiów Podatkowych Group came first as a tax consultancy, and second as the Most Efficient Tax Consultancy, in 4th edition of Tax Firms and Consultancies Ranking held...
We invite you to visit our new Portal, targeted at all those who professionally deal with settlement and clearance of taxes, contributions and fees. The Portal offers a complete compendium...

Newsletter

Obowiązek podatkowy z tytułu WDT i WNT po 1 stycznia 2014 r.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. stracił moc art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący obowiązku podatkowego. Natomiast z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie art. 19a również dotyczący obowiązku podatkowego. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.


 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. nie uległy zmianie zasady dotyczące obowiązku podatkowego w przypadku WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) i WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) tj. art. 20, 20a i 20b ustawy o podatku od towarów i usług. W dalszym ciągu zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.


W przypadku WDT wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów. Obowiązek podatkowy powstaje więc w ostatnim dniu miesiąca – o czym stanowi art. 20 ust 1a ustawy o podatku od towarów i usług.


Z kolei jak stanowi art. 20 ust. 5 tej ustawy w przypadku WNT również po 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis art. 20 ust. 1a stosuje się odpowiednio.

 

 

Marcin Szymocha
Młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (32) 259 71 50

Top

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka