Aktualności

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
    IX Ranking firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej           Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt poinformować...
Zapraszamy na nowy Portal adresowany do wszystkich Osób zawodowo zajmujących się rozliczaniem podatków, składek oraz opłat. Jego zawartość to pełne kompendium...
Już teraz sprawdź naszą ofertę na badanie sprawozdania finansowego! Tylko teraz niezwykle korzystne warunki, szczególnie przy umowach wieloletnich. Poszukują Państwo profesjonalnego...

Newsletter

3. Opodatkowanie usług budowlano-montażowych wraz z materiałami i towarem preferencyjną stawką

 

 

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 29 lipca 2013 r., nr IPPP1/443-582/13-2/Igo rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi budowlano-montażowej wraz z materiałami i towarem jedną stawką 8%.
Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem jego działalności jest głównie sprzedaż płytek ściennych i podłogowych oraz wyposażenia sanitarnego łazienek w ramach prowadzonego salonu. Podatnik zamierza rozszerzyć działalność o kompleksową usługę zabudowy łazienek dla klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej, w skład której będą wchodziły: dostawa i montaż urządzeń sanitarnych oraz ich zabudowa, położenie płytek ściennych i podłogowych, budowa, przebudowa, modernizacja instalacji sanitarnych. Z klientami będą zawierane umowy cywilnoprawne na wykonanie ww. prac. Usługi wykonywane będą w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.


Organ podatkowy podkreślił, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku od towarów i usług decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów ,czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Organ wskazał, że wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Organ podkreślił, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.


Reasumując należy więc stwierdzić, iż do usług polegających na dostawie i montażu urządzeń sanitarnych oraz ich zabudowie, położeniu płytek ściennych i podłogowych, budowie, przebudowie, modernizacji instalacji sanitarnych świadczonych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - w przypadku lokali mieszkalnych o powierzchni do 150m2, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 300m2, będzie możliwe zastosowanie preferencyjnej stawki tego podatku, gdyż zostaną spełnione przesłanki określone w art. 41 ust. 12 ustawy. Tego rodzaju usługi należy więc opodatkować jedną stawką w wysokości 8%.

 

 

Piotr Wesołowski
Młodszy konsultant podatkowy
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

 

 

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka