Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Przez prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozumiemy:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

 1. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.
 2. Kompleksowe doradztwo związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.
 3. Udział w ewentualnym postępowaniach podatkowych lub skarbowych.
 4. Raportowanie wyników działalności firmy.
 5. Nadzorowanie wysokości i terminów wpłat zobowiązań podatkowych.

 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów obejmować będzie w szczególności:

 1. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przygotowanie planu ich amortyzacji.
 4. Sporządzanie deklaracji.

 

Kompleksowe doradztwo związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą:

 1. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
 2. Doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych powiązanych z prowadzonymi księgami oraz składanie ustnych wyjaśnień w postępowaniu kontrolnym dotyczącym okresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 

Udział w ewentualnym postępowaniach podatkowych lub skarbowych.

 1. Gwarantujemy Państwu udział w postępowaniach podatkowych i skarbowych, toczących się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez okres trwania umowy o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.
 2. Zapewniamy Państwu bezpośredni kontakt z organami podatkowymi powiązany z przygotowaniem odpowiednich pism wyjaśniających.

 

Raportowanie wyników działalności firmy:

 1. Przygotowywanie raportów, według Państwa wymagań i w określonych przez Państwa terminach.
 2. Raportowanie wyników firmy do banku.
 3. Uzyskiwanie /miesięcznie/ zaświadczeń z ZUS, US oraz aktualnych odpisów z KRS.