Sprawozdanie po badaniu jednostki zainteresowania publicznego

 

  • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

clip

Pobierz

 

  • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

clip

Pobierz

 

  • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

clip

 Pobierz

 

  • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

clip

 Pobierz

  • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

clip

 Pobierz

  • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 

clip

Pobierz 

 


Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt isp kancelprawna misp1

 

 skarbiec  biblio  serwisdor