Outsourcing księgowości

 

isp_2016_197

OFERUJEMY WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁE USŁUGI KSIĘGOWE – BIEGLI REWIDENCI, DORADCY PODATKOWI, KSIĘGOWI

Dla wielu przedsiębiorstw prowadzenie księgowości, a wraz z nią realizowanie pełnej obsługi kadrowo-płacowej, jest dodatkowym zadaniem wymagającym stałego zaangażowania, merytorycznego przygotowania oraz dyspozycyjności. Pozostawienie tego zadania ekspertom ISP-Audyt pozwoli Państwu skupić się na najistotniejszych zadaniach biznesowych. W ramach obsługi związanej z prowadzeniem księgowości nasi pracownicy podejmą się bieżącego nadzorowania wpisów umieszczanych w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa (zgodnie z treścią obowiązujących ustaw i aktów prawnych) oraz całościowej obsługi kadrowo-płacowej. Nasza rzetelność oraz działanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej pozwoli Państwu na uzyskanie stałego wglądu w sytuację ekonomiczną firmy oraz jej aktualną kondycję finansową. Pomoże również wywiązać się z ustawowych obowiązków.

Pracujemy na licencjonowanych programach księgowych: ENOVA, SYMFONIA, OPTIMA, RAKS. Wdrożyliśmy nowoczesny system B2B ONLINE, który automatyzuje księgowanie, dygitalizuje, oszczędza czas i pieniądze naszych Klientów a proces jest widoczny w każdym miejscu, o każdej porze.

Przykładowe cele realizacji zlecenia przez Departamenty Księgowości i Kadr.

Celem zlecenia jest prowadzenie:

 1. ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami:
 • Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330)
 • Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054)
 • Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361)
 • Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851)
 • oraz przepisów wydanych na ich podstawie.
 1. obsługa kadrowo-płacowa zgodnie z wymogami:
 • Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
 • Ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 nr 205 poz. 1585 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 nr 77 poz.
 • oraz przepisów wydanych na ich podstawie.

Księgi rachunkowe w zakresie i przedmiocie określonym szczegółowo w dedykowanej ofercie prowadzone są w sposób pozwalający na sporządzenie sprawozdania finansowego, które jasno i rzetelnie przedstawia sytuację finansowo-majątkową Jednostki.

Wszelkie informacje uzyskane w związku z przesłaną ofertą oraz podczas obsługi Jednostki są traktowane jako ściśle poufne.

Po wstępnym wdrożeniu, prowadzenie ksiąg oraz obsługa finansowo-księgowa odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu personelu obsługiwanej Jednostki.

Poniżej została przedstawiona szczegółowa metodologia prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługi finansowo-księgowej, stosowana przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – AUDYT Sp. z o.o.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w zakresie i przedmiocie określonym szczegółowo w niniejszej ofercie, przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – AUDYT Sp. z  o.o. oparte jest na pełnym zrozumieniu działalności Jednostki, jej specyfiki i otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje. Umożliwia to prawidłowe ujmowanie operacji gospodarczych, zgodnie z wymowami ustaw prawa bilansowego i podatkowego. Ponadto nasza metodologia pozwala na wcześniejszą identyfikację obszarów ryzyka.

 

Metodologia świadczenia oferowanych usług księgowych

 

Faza prac Czynności Komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za nadzór po stronie Klienta
Wdrożenie
 • poznanie działalności badanej Jednostki, jej organizacji, sytuacji majątkowej i finansowej
 • ogólne zapoznanie się z systemem rachunkowości Jednostki, obiegiem dokumentów i działaniem systemu kontroli wewnętrznej
 • identyfikacja rodzajów transakcji i dokumentów źródłowych
 • zapoznanie się z polityką rachunkowości

 

kontakt z osobą odpowiedzialną za współpracę
Prowadzenie ksiąg
 • wprowadzanie i dekretowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ujmowanie faktur w rejestrze podatku od towarów i usług
 • ewidencja będzie odbywać się w wybranych programach księgowych
 • bieżąca obsługa odbywa się w cyklach miesięcznych
 • częstotliwość przekazywanych dokumentów źródłowych dostosowana jest do terminów realizacji obowiązków podatkowych oraz indywidualnych potrzeb podmiotu
 • przechowywanie dokumentów źródłowych w ISP-Audyt do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego

 

kontakt z wyznaczonymi osobami po stronie Jednostki
Cykliczne spotkania
 • cykliczne spotkania operacyjne mające na celu wymianę niezbędnych informacji dla wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie dotychczasowej współpracy, uzależnione od potrzeb jednostki

 

kontakt z osobą odpowiedzialną za współpracę

Oferując pełen outsourcing księgowości zapewniamy naszym Klientom najnowsze rozwiązania IT usprawniające automatyzację procesów księgowych. Tym co nas wyróżnia to dostęp do szerokiego zespołu specjalistów, wieloletnie doświadczenie gwarantujące wysoką jakość merytoryczną, terminowość, rzetelność, optymalny kosztowo outsourcing księgowości oraz outsourcing kadrowo-płacowy. Dzięki outsourcingu księgowości przedsiębiorca może w pełni skoncentrować się na najważniejszych obszarach rozwoju i działalności firmy. Outsourcing księgowości istotnie wpływa na obniżenie kosztów, co wynika z przekazania projektów do realizacji ekspertom ISP-Audyt.


1132306021_certyfikat_cikEksperci i specjaliści najwyższej klasy w Biurach Rachunkowych Grupy ISP,  na terenie całego kraju , w ramach bieżącej współpracy z Kontrahentami pomagają  w rozwiązywaniu zawiłych i nieszablonowych problemów, wykorzystując ogólnopolską sieć współpracowników , koordynowaną przez Oddziały w:

W celu uzyskania informacji na temat kosztów obsługi Państwa Firmy prosimy o kontakt z właściwym oddziałem.
Aby otrzymać ofertę wraz z ceną wybranej przez Państwa usługi prosimy o wypełnienie poniższej karty informacyjnej i przesłanie jej faxem lub e-mailem.

Karta informacyjna (wersja *.xls)

 

 


 

Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1

 

skarbiec
biblio
serwisdor