Aktualności

8 Lipiec 2015 | Koszt przesyłki, jako integralna część jednolitej podstawy opodatkowania

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 lipca 2015 r. o numerze IPTPP2/4512-315/15-2/IR zostało wskazane, że w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego…
przeczytaj więcej

8 Lipiec 2015 | Obniżenie bilansowej stawki amortyzacyjnej

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
przeczytaj więcej

8 Lipiec 2015 | Czy w spółce komandytowej istnieje możliwość wypłaty zaliczki na poczet przyszłych zysków?

Zgodnie z art. 52 § 1 KSH wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Trzeba jednak zauważyć, że przepisy rozdziału KSH dotyczące stosunków wewnętrznych spółki (od art. 37 do art. 57 KSH) mają zastosowanie…
przeczytaj więcej

8 Lipiec 2015 | Nazwa artykułu, który będzie miał miejsce Kadry i Płace

Szanowni Państwo! W przyszłym roku będzie mniej papierologii w dokumentach podatkowych. Stanie się tak za sprawą nowych przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy…
przeczytaj więcej

8 Lipiec 2015 | Nazwa artykułu, który będzie miał miejsce Kadry i Płace

Szanowni Państwo! W przyszłym roku będzie mniej papierologii w dokumentach podatkowych. Stanie się tak za sprawą nowych przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy…
przeczytaj więcej

8 Lipiec 2015 | Skutki podatkowe dla pracowników nieodpłatnego udostępniania im przez pracodawcę pojazdów samochodowych

W zakresie skutków podatkowych dla pracowników nieodpłatnego udostępniania im pojazdów samochodowych przez pracodawcę, należy zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych…
przeczytaj więcej

8 Lipiec 2015 | Rok 2016 rokiem nowych zasad przy oskładkowaniu umów zleceń

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych reguluje art. 9 ustawy systemowej. O zbiegu tytułów możemy mówić, gdy ubezpieczony pracuje w kilku miejscach, na podstawie różnych form wykonywania pracy, które stanowią tytuł do ubezpieczeń społecznych.
przeczytaj więcej

8 Lipiec 2015 | Nazwa artykułu, który będzie miał miejsce Inne

Szanowni Państwo! W przyszłym roku będzie mniej papierologii w dokumentach podatkowych. Stanie się tak za sprawą nowych przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy…
przeczytaj więcej

8 Lipiec 2015 | Nazwa artykułu, który będzie miał miejsce Inne

Szanowni Państwo! W przyszłym roku będzie mniej papierologii w dokumentach podatkowych. Stanie się tak za sprawą nowych przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy…
przeczytaj więcej

8 Lipiec 2015 | Nazwa artykułu, który będzie miał miejsce BSF

Szanowni Państwo! W przyszłym roku będzie mniej papierologii w dokumentach podatkowych. Stanie się tak za sprawą nowych przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy…
przeczytaj więcej