Aktualności

21 Grudzień 2015 | Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego w kontekście podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Dla pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód…
przeczytaj więcej

21 Grudzień 2015 | Skutki podatkowe przekazania bonów w ramach akcji promocyjnej

Zwolnieniu od opodatkowania podlega wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych…
przeczytaj więcej

21 Grudzień 2015 | Problematyka podstawy opodatkowania w przypadku zamiany towarów

W przypadku zamiany towarów za podstawę opodatkowania należy uznać, zgodnie z ogólnymi…
przeczytaj więcej

16 Grudzień 2015 | Kilometrówka a wydatki ponoszone z tytułu używania samochodu

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami…
przeczytaj więcej

16 Grudzień 2015 | Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne

Premie wypłacane pracownikom nie będą kosztem podatkowym spółki w roku, za który są naliczane…
przeczytaj więcej

16 Grudzień 2015 | Sprzedaż towarów za cenę symboliczną a podatek od towarów i usług

Nie ma podstaw prawnych do podwyższenia ceny innych transakcji, szczególnie w sytuacji, gdy symboliczna…
przeczytaj więcej

7 Grudzień 2015 | Zmiany w Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w Ordynacji podatkowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W projekcie nie uwzględniono generalnej klauzuli…
przeczytaj więcej

7 Grudzień 2015 | Czy zrealizowane różnice kursowe związane z kosztem nie będącym kosztem podatkowym są kosztem uzyskania przychodu?

Nie ma prawnej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zrealizowanych różnic kursowych związanych z…
przeczytaj więcej

7 Grudzień 2015 | Wysłanie faktury korygującej w formie elektronicznej a obniżenie podstawy opodatkowania

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów wydrukami…
przeczytaj więcej

4 Grudzień 2015 | Nowelizacja dotycząca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w myśl ustawy z dnia 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzone zostaną istotne zmiany…
przeczytaj więcej