Aktualności

26 Styczeń 2016 | Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczące wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego

Od dnia 1 lipca 2016 r. na podatników nałożony zostanie obowiązek wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego…
przeczytaj więcej

26 Styczeń 2016 | Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego – potwierdzenie zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT czynnego

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie potwierdzenia zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT…
przeczytaj więcej

26 Styczeń 2016 | Jak należy postąpić w przypadku odnalezienia faktur z poprzednich miesięcy od których nie odliczono podatku? Czy należy odliczyć podatek na bieżąco czy też dokonać korekty deklaracji?

Czasem podatnicy odnajdują faktury z wykazanym podatkiem do odliczenia z data m.in. czerwcową…
przeczytaj więcej

21 Styczeń 2016 | Faktury korygujące przychody i koszty na przełomie lat 2015/2016

W przypadku wystawianych faktur korygujących do 31 grudnia 2015 r. rozwiązaniem mniej konfliktowym…
przeczytaj więcej

21 Styczeń 2016 | Powołanie się na darowiznę, pożyczkę lub inne czynności cywilnoprawne w toku postępowania w sprawie dochodów nieujawnionych

Częstym wyjaśnieniem podatników w toku postępowań w sprawie dochodów nieujawnionych…
przeczytaj więcej

21 Styczeń 2016 | Nowe wzory deklaracji od dnia 1 stycznia 2016 r.

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie nowych wzorów deklaracji…
przeczytaj więcej

12 Styczeń 2016 | Zmiany w podatku od nieruchomości w 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. usunięto luki prawne dotyczące podatku od nieruchomości oraz doprecyzowano niektóre zapisy….
przeczytaj więcej

12 Styczeń 2016 | Powołanie się na wcześniejsze uzyskiwanie dochodów jako metoda obrony w postępowaniu w sprawie dochodów nieujawnionych

Z uwagi na niemożliwość powstania zobowiązania podatkowego po upływie 5-letniego terminu przedawnienia…
przeczytaj więcej

12 Styczeń 2016 | Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych związane z wejściem w życie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne…
przeczytaj więcej

12 Styczeń 2016 | Odsetki nie są odszkodowaniem

Nie można przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego…
przeczytaj więcej