Aktualności

25 Październik 2016 | Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1 stycznia 2017 r. podatek dochodowy od osób prawnych…
przeczytaj więcej

25 Październik 2016 | Regulowanie płatności możliwe także w formie potrącenia (kompensaty) – komunikat Ministerstwa Finansów

Zgodnie z przyjętym projektem nowelizacji ustaw o podatkach…
przeczytaj więcej

25 Październik 2016 | Podstawa opodatkowania przy usłudze najmu obejmującej dostawę mediów

Czy w przypadku usługi najmu (obejmującej swym zakresem świadczenia…
przeczytaj więcej

18 Październik 2016 | Przesłanki i zakres zastosowania obniżonych i podwyższonych odsetek za zwłokę w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

Z początkiem roku został znowelizowany przepis art. 56 Ordynacji Podatkowej…
przeczytaj więcej

18 Październik 2016 | Nierzetelne rozliczanie podatku VAT – nowe sankcje podatkowe w 2017 r.

Za nierzetelne rozliczanie podatku, które skutkuje np. zaniżeniem zobowiązania…
przeczytaj więcej

18 Październik 2016 | Podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży w podatku od towarów i usług

W niniejszym artykule omówiono podwyższenie progu zwolnienia sprzedaży…
przeczytaj więcej

12 Październik 2016 | Kradzież środka trwałego w firmie

W sytuacji gdy kradzież jest wynikiem zawinionego działania…
przeczytaj więcej

12 Październik 2016 | Nowe przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Zakres obowiązujących dotychczas zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji…
przeczytaj więcej

12 Październik 2016 | Ograniczenie możliwości składania deklaracji kwartalnych – projekt z dnia 22 września 2016 r.

W niniejszym artykule omówiono ograniczenie możliwości składania…
przeczytaj więcej

4 Październik 2016 | Wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za wykroczenie…
przeczytaj więcej