Aktualności

31 Styczeń 2017 | Wydatki marketingowe jako koszt podatkowy

Wszelkie wydatki ponoszone przez podatnika związane z zakupem usług marketingowych, w tym wydatki na reklamę, promocję, po spełnieniu ogólnych przesłanek potrącalności kosztów, uregulowanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. mogą być kosztami uzyskania przychodów. W zakresie uznania tego rodzaju wydatku za koszt podatkowy należy wskazać, że zgodnie z art…. View Article
przeczytaj więcej

31 Styczeń 2017 | Odwrotne obciążenie – prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Deklarowanie i informowanie o świadczonych usługach (wykonawca i podwykonawca)

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa…
przeczytaj więcej

31 Styczeń 2017 | Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług

Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług…
przeczytaj więcej

24 Styczeń 2017 | Nowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z rolniczego handlu detalicznego, jako przychodów z innych źródeł

Na skutek zmian w art.20 i art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku…
przeczytaj więcej

24 Styczeń 2017 | Wydatki na zakup pakietów medycznych dla członków rodziny pracownika stanowią koszt uzyskania przychodu

W niniejszym artykule omówiono problem uznania za koszt uzyskania przychodu…
przeczytaj więcej

24 Styczeń 2017 | Jak rozliczyć zaliczkę, którą otrzymał podwykonawca usługi budowlanej w zeszłym roku? Zbędne kompilacje

Od dnia 1 stycznia 2017 r. podwykonawcy usług budowalnych wymienionych w załączniku…
przeczytaj więcej

24 Styczeń 2017 | Zmiany w odwrotnym obciążeniu – powstanie obowiązku podatkowego i identyfikacja podwykonawcy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r., która rozszerzyła…
przeczytaj więcej

11 Styczeń 2017 | Preferencyjna stawka podatku u źródła a certyfikat rezydencji

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego…
przeczytaj więcej

11 Styczeń 2017 | Zapłata w złotówkach za usługę wyrażoną w walucie obcej nie powoduje powstania podatkowych różnic kursowych

W niniejszym artykule omówiono problem powstawania podatkowych różnic…
przeczytaj więcej

11 Styczeń 2017 | Nowe zasady zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów…
przeczytaj więcej