Aktualności

28 Marzec 2017 | Kiedy można złożyć korektę deklaracji w przypadku kontroli celno – skarbowej?

W niniejszym artykule omówiono możliwość składania korekty…
przeczytaj więcej

28 Marzec 2017 | Kwalifikacja wydatków z tytułu bonusów oraz usług marketingowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

Kwalifikacja prawnopodatkowa wydatków z tytułu bonusów oraz wynagrodzenia…
przeczytaj więcej

28 Marzec 2017 | Czy różnice kursowe powodują obowiązek korygowania faktur?

Celem wystawienia faktur korygujących jest doprowadzenie…
przeczytaj więcej

24 Marzec 2017 | Czy nabycie oprogramowania na własne potrzeby podlega podatkowi u źródła?

Prawa umożliwiające jedynie faktyczne korzystanie z programu…
przeczytaj więcej

24 Marzec 2017 | Anulowanie faktur w świetle nowych przestępstw fakturowych: czyli o katastrofie interpretacyjnej

Od początku marca 2017 r. najważniejszym problemem dla każdego podatnika…
przeczytaj więcej

24 Marzec 2017 | Dostawa towarów zachodzi także bez ich przemieszczania

W niniejszym artykule przeanalizowano możliwość uznania sprzedaży towaru…
przeczytaj więcej

14 Marzec 2017 | Kiedy umowa najmu samochodu jest umową leasingu operacyjnego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie przepisów normujących umowę leasingu w rozdziale 4a ustawy o podatku dochodowym…
przeczytaj więcej

14 Marzec 2017 | Wynagrodzenie członka zarządu – kontrakt menadżerski

Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu na podstawie kontraktu…
przeczytaj więcej

14 Marzec 2017 | Czy do „faktur optymalizacyjnych” mogą mieć zastosowanie nowe przepisy Kodeksu karnego?

Nasz, europejski i w pełni zharmonizowany VAT stworzył nowe zjawisko ekonomiczne zwane „transakcjami optymalizacyjnymi”…
przeczytaj więcej

6 Marzec 2017 | Sposoby wszczęcia kontroli celno skarbowej od dnia 1 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wszczęcie…
przeczytaj więcej