Aktualności

31 Maj 2017 | Czy potrącenie należności rodzi obowiązek zapłaty podatku u źródła?

Wypłata należności, od której pobiera się zryczałtowany podatek…
przeczytaj więcej

31 Maj 2017 | Projekt ustawy zmieniającej terminy zwrotu VAT

W dniu 8 maja 2017 r. został zgłoszony przez grupę posłów projekt…
przeczytaj więcej

31 Maj 2017 | Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury, na której sprzedawca wykazał podatek obliczony na podstawie niewłaściwego kursu walut

W sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę VAT kontrahenta-dostawcę…
przeczytaj więcej

23 Maj 2017 | Ryczałt samochodowy a przychód

Dotychczas fiskus stał jednoznacznie na stanowisku…
przeczytaj więcej

23 Maj 2017 | 4. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

Przy spełnieniu odpowiednich przesłanek podatnik…
przeczytaj więcej

23 Maj 2017 | Projekt ustawy w sprawie podzielonej płatności (tzw. split payment)

W dniu 12 maja 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji…
przeczytaj więcej

16 Maj 2017 | Firmanctwo – kiedy występuje?

O firmanctwie nie można mówić wówczas, gdy ktoś pomaga…
przeczytaj więcej

16 Maj 2017 | Czy dochód z tytułu dostawy wyrobu wraz z montażem jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?

Całość przychodów uzyskiwanych w wyniku realizacji kontraktów polegających…
przeczytaj więcej

16 Maj 2017 | Czy dostawa z montażem konstrukcji stalowych podlega odwrotnemu obciążeniu?

W przypadku dostawy konstrukcji stalowych wraz z montażem istnieje istotne ryzyko…
przeczytaj więcej

15 Maj 2017 | Podwyższenie w wyniku konfuzji kapitału zakładowego na gruncie podatku dochodowego

W niniejszym artykule omówiono problem podwyższenia w wyniku konfuzji kapitału…
przeczytaj więcej