Aktualności

20 Czerwiec 2017 | Zmniejszanie ryzyka podlegania przepisom regulującym rozszerzoną konfiskatę

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny…
przeczytaj więcej

20 Czerwiec 2017 | Rozszerzona konfiskata na gruncie kodeksu karnego skarbowego

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny…
przeczytaj więcej

20 Czerwiec 2017 | Rozszerzona konfiskata i przepadek przedsiębiorstwa w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy…
przeczytaj więcej

14 Czerwiec 2017 | Zwrot wydatków poniesionych przez członka zarządu a koszty uzyskania przychodu spółki kapitałowej

W kwestii zakwalifikowania na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r…
przeczytaj więcej

14 Czerwiec 2017 | Nowe regulacje UE w sprawie unikania opodatkowania

W dniu 29 maja 2017 r. Rada UE przyjęła dyrektywę zmieniającą dyrektywę…
przeczytaj więcej

14 Czerwiec 2017 | Umowa ramowa a koszty uzyskania przychodów

W niniejszym artykule omówiono skutki zawarcia umowy ramowej dla ustalania…
przeczytaj więcej

7 Czerwiec 2017 | Jak określić wartość przychodów w naturze otrzymywanych przez pracowników

Wartość świadczenia w naturze, które ponoszone…
przeczytaj więcej

7 Czerwiec 2017 | Czy kwota ryczałtu z tytułu wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę do tego pojazdu?

W kwestii nieodpłatnych świadczeń, jakie pracownik otrzymuje…
przeczytaj więcej

7 Czerwiec 2017 | Kiedy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy?

Kryterium decydującym o tym, czy dane świadczenie jest świadczeniem…
przeczytaj więcej