Audyt kadrowo-płacowy

Z faktu zatrudniania pracowników wynika bezpośrednio obowiązek prowadzenia przez firmę rzetelnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Jej składowe to m.in. akta osobowe osób zatrudnionych, szkolenia BHP, ewidencja urlopów i nieobecności chorobowych, czas pracy, lista płac, zgłoszenia do ZUS, a także wszelkie rozliczenia, w tym podatkowe. Dokumentacja ta podlega kontroli przez instytucje państwowe – w tym m.in. PIP czy właściwy urząd skarbowy, a wszelkie, nawet najmniejsze nieprawidłowości w tym obszarze mogą zainicjować ciąg poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Aby ich uniknąć, warto poddać procedury kadrowo-płacowe zewnętrznej, niezależnej weryfikacji. Wykonanie przez ekspertów kompleksowego audytu kadrowo-płacowego pozwoli wyeliminować możliwe błędy oraz zoptymalizować procedury związane z obsługą pracowników, a także wprowadzić stosowną korektę przed ewentualną kontrolą ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy czy też Urzędu Skarbowego. Audyt dokumentacji pracowniczej warto powierzyć doświadczonemu zespołowi, a takim bez wątpienia dysponuje ISP-Audyt.

AUDYT KADROWY – niepodważalne korzyści

Zlecenie na audyt kadrowo-płacowy może pochodzić z każdego przedsiębiorstwa
zatrudniającego pracowników bądź zleceniobiorców. Kontrola ta jest w szczególności rekomendowana dużym podmiotom gospodarczym, nawet jeśli dysponują one własnym działem kadrowo-płacowym, ponieważ w niektórych przypadkach jedynie obiektywna, zewnętrzna weryfikacja pozwoli prawidłowo ocenić sposób prowadzenia dokumentacji, jak i politykę kadrową firmy, a tym samym zainspirować do zoptymalizowania wewnętrznych procedur. Warto pamiętać o tym, że konsekwencje prawne i finansowe związane z nieprawidłowościami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej dotyczą także małych i średnich przedsiębiorców. Dlatego ich również zachęcamy do złożenia zlecenia na profesjonalny audyt dokumentacji pracowniczej.

Audyt kadrowy:

 • wskazuje i eliminuje nieprawidłowości w dokumentacji kadrowej, jak również
  w procedurach związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników;
 • weryfikuje zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym;
 • precyzyjnie określa obecną kondycję firmy w obszarze kadr i płac;
 • sugeruje ewentualne modyfikacje, które pozwalają usprawnić obsługę kadrową
  i płacową zatrudnionych w firmie osób.

Przebieg audytu kadrowo-płacowego

Istotą audytu kadrowego jest przede wszystkim analiza dokumentów o charakterze kadrowym oraz płacowym przez zewnętrznych ekspertów – biegłych rewidentów
z odpowiednimi uprawnieniami oraz długoletnim doświadczeniem w tym zakresie.
Podczas kontroli specjaliści mogą również przeprowadzić wywiad pracowniczy z osobami, którym powierzone są zagadnienia kadrowo-płacowe w obrębie danej firmy. Audyt dokumentacji pracowniczej jest równie istotny jak audyt księgowy, gdyż prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej może nastręczać dużych problemów, także jeśli jest ona prowadzona przez firmy zewnętrzne.

Podczas audytu kadrowego szczegółowej analizie podlegają m.in.:

 • akta osobowe pracowników;
 • ewidencja wynagrodzeń pracowniczych;
 • dokumentacja zasiłkowa;
 • deklaracje ZUS;
 • ewidencja urlopów wypoczynkowych;
 • dokumentacja dotycząca delegacji pracowniczych,
 • informacje związane z kontrolą czasu pracy;
 • umowy o pracę/zlecenia.

Całościowy audyt kadrowy może objąć również procesy kadrowe, związane
m.in. z rekrutacją nowych pracowników bądź rozwiązywaniem stosunku pracy. Kontrola połączona z analizą dotyczyć może także wewnętrznych regulacji w obrębie przedsiębiorstwa, związanych z polityką kadrową i płacową – np. obowiązujących regulaminów czy statutów. Dzięki temu zlecając audyt dokumentacji pracowniczej przedsiębiorca może uzyskać cenną wiedzę na temat ewentualnych nieprawidłowości prowadzonych procesów kadrowych na każdej ich płaszczyźnie.

Ekspercki poziom audytu kadrowego – Warszawa

ISP-Audyt jest liderem na rynku usług audytowych w Polsce, a nadzór merytoryczny sprawuje nad nim prof. dr hab. Witold Modzelewski – wybitny ekspert w dziedzinie prawa
i podatków. ISP-Audyt oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę związaną z audytami, gwarantując:

 • rzetelną i precyzyjną analizę dokumentacji firmowej połączoną z wywiadem
  pracowniczym, który pozwala na dogłębne zrozumienie okoliczności podejmowanych działań i ustalenie ich przyczyn;
 • szczegółowe wnioski z audytu pozwalające nie tylko wskazać i usunąć zaistniałe nieprawidłowości czy błędy, ale też przede wszystkim zoptymalizować przyszłościowo procedury kadrowo-płacowe i usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zakresie spraw pracowniczych i innych procedur związanych
  z działalnością firmy;
 • kompleksowe wsparcie doradcze – usługi ISP-Audyt obejmują również audyty podatkowe, LINK do podstrony „audyty podatkowe” księgowe, czy finansowe.

Każdy audyt dokumentacji pracowniczej wymaga indywidualnego podejścia ze strony rewidentów. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają doradcy ISP-Audyt z oddziałami w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.