Maria Wiencek

 

small_isp_2016_58

Biegły Rewident

nr ewidencyjny 10370

Maria Wiencek dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu jako Biegły Rewident stanowi wzór dokładności i wiarygodności w badaniu rocznych sprawozdań finansowych głównie małych i średnich podmiotów gospodarczych, zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym oraz podmiotów produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Ma doświadczenie w przeprowadzaniu badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz audytów projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a także w wykonaniu szerokiego zakresu usług poświadczających.

Badania sprawozdań finansowych sporządzane są zarówno wg standardów krajowych jak i MSR/MSSF.

 

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 10370
  • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalizacja ? Rachunkowość.

 

Staż w ISP-Audyt: od stycznia 2002 roku

Badanie spółek giełdowych: Polcolorit S.A.

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty):

Hyundai Motor Poland Sp. zo.o., Sandvik Sp.z o.o., S&T Sp. z o.o., YKK Sp. z o.o., Mineral Midrange S.A., Autoguard S.A., Polcolorit S.A., Belvedere Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o., Aquila Hotele Sp. z o.o., Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, Partners Sp. z o.o., Elbud Hotel, GTS Sp. z o.o., Parker Poland Sp. z o.o., Polcotex Sp. z o.o., METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o., Reisner & Wolf Polska Sp. z o.o., TMS Sp. z o.o., Athenasoft Sp. z o.o.

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych:

Takt Sp. z o.o., Polcolorit S.A., Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.

Znajomość języków obcych: niemiecki

 

Kontakt:
kom: 504 403 028

tel. + 48 22 517 30 70 wewn. 203
e-mail: maria.wiencek@isp-modzelewski.pl