Czym jest jednolity plik kontrolny?

8 marca, 2016 2:38 pm

Kategorie:

Jednolity Plik Kontrolny jest to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.  

W dniu 12 lutego 2016 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało na łamach swojej strony internetowej komunikat dotyczący źródła pochodzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. W komunikacie MF wskazało, że wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej ? nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Zgodnie z komunikatem ostateczna wersja struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego powinna zostać opublikowana w marcu 2016 r.  Jednolity Plik Kontrolny umożliwi znacznie szybsze sprawdzenie rozliczeń podatkowych w firmie bez konieczności obecności kontrolerów z urzędu skarbowego. Większe firmy mają być kontrolowane w ten sposób już od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie dwa lata później.
Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK, a w niektórych przypadkach również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg podatkowych oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych.
Obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.  Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie. Natomiast od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Oliwia Mórawska
młodszy konsultant podatkowy
oliwia.morawska@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=782&start=16