Ekspertyzy i analizy ekonomiczne

 

Sprawne zarządzanie działalnością jednostki i jej finansami wymaga szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.  Doradcy ISP – Audyt posiadają wiedzę ekspercką i chętnie dzielą się nią z klientami, aby wspierać ich kluczowe decyzje ekonomiczno-finansowe.
Celem usług doradczych jest bieżące wspieranie klientów w ich działaniach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, udzielanie profesjonalnych odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tego obszaru działania.

Proponujemy usługi doradcze i konsultacje w następującym zakresie:

  1. aktualizacja wyceny składników majątkowych, dokonywanie odpisów aktualizujących zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub MSSF,
  2. pomoc w przekształceniu sprawozdań finansowych sporządzanych wg. zasad krajowych, na system sprawozdawczości zgodny z MSSF,
  3. identyfikacja różnic pomiędzy wymogami krajowymi a zasadami MSSF w zakresie sprawozdawczości finansowej,
  4. ocena zgodności systemu finansowo – księgowego z wymogami ustawy o rachunkowości (UoR),
  5. przygotowanie wzorców sprawozdań finansowych według wymogów grup kapitałowych,
  6. identyfikacja i ocena czynników ryzyka w jednostce oraz prezentacja sposobów minimalizacji ryzyka, w tym ryzyk podatkowych,
  7. opinie i ekspertyzy dotyczące stosowanych rozwiązań w zakresie systemów finansowo-księgowych oraz prawidłowości ujęcia i prezentacji skutków zdarzeń ekonomicznych w sprawozdaniach finansowych,
  8. wyceny przedsiębiorstw.

Właściwa ekspertyza wspiera kluczowe decyzje w firmie

W odróżnieniu od procedury due diligence analizy ekonomiczne mają na celu dostarczenie informacji na temat działalności biznesu klienta, dzięki czemu oferowane usługi doradcze są rzetelne, a wdrażane na ich podstawie procedury operacyjne efektywne.

Ekspertyzy i analizy ekonomiczne przeprowadzamy na potrzeby podmiotów działających lokalnie, jak również firm o zasięgu ogólnokrajowym.

Przedsiębiorców zainteresowanych analizą ekonomiczną przedsiębiorstwa oraz powiązanymi z nią usługami doradczymi zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu


22 517 30 70 w. 240 /

507 418 723magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

 

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257


22 517 30 70 /

602 708 707stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl