O nas


grupa33

aktualnn1

auddfin

ksiegokadrisp_2016_192ISP – Audyt Sp. z o.o. działa od 2001 roku. Od kilkunastu lat plasujemy się jako jedna z największych firm audytorskich z kapitałem polskim. Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu badań sprawozdań finansowych, obsługi finansowo-księgowej przy wsparciu zespołu doradców i kadry prawniczej.

Szeroka gama naszych usług obejmuje także audyty projektów unijnych, przygotowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych, przeprowadzanie ograniczonych przeglądów, due diligence, jak również prowadzenia ksiąg rachunkowych czy zagadnień kadrowo-płacowych.

Przez kilkadziesiąt lat stworzyliśmy zgrany zespół profesjonalistów gotowych wspierać polskich przedsiębiorców i międzynarodowe korporacje.

Kluczowe znaczenie przy realizacji usług mają dla nas bliskie i trwałe relacje z naszymi klientami, dlatego zwracamy szczególną uwagę na jakość ich obsługi. Miarą naszego sukcesu jest fakt, że w trakcie istnienia naszej firmy uzyskaliśmy znaczącą pozycję na polskim rynku wśród firm o dorobku audytorskim oraz księgowym i cieszymy się nieustannym zaufaniem naszych klientów, którzy cyklicznie wybierają nasze zespoły.

W departamentach audytu, księgowości i kadr pracują wysoko wykwalifikowani eksperci – biegli rewidenci, księgowi, finansiści, ekonomiści jak również doradcy podatkowi. Naszą kadrę tworzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w strukturach dużych przedsiębiorstw, organów podatkowych, podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz międzynarodowych korporacjach. Całe posiadane doświadczenie ukierunkowują na wspieranie Państwa sukcesów biznesowych.

Spółka, poza główną siedzibą w Warszawie, posiada także oddziały w Krakowie, Katowicach i Poznaniu. Podział terytorialny oddziałów Spółki pozwala nam być zawsze blisko naszych Klientów.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością zarejestrowaną dnia 9 maja 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 10785 i posiada nadany NIP 113-23-06-021. ISP-Audyt jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2558 na listę tych podmiotów, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR).

Spółka posiada ubezpieczenie OC na sumę 2.588 853 PLN

ISP-Audyt  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w konsorcjum PZU S.A., TuiR Allianz Polska S.A., AXA TUiR S.A., co potwierdza polisa ubezpieczeniowa.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością zarejestrowaną dnia 9 maja 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 10785 i posiada nadany NIP 113-23-06-021.

ISP-Audyt jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2558 na listę tych podmiotów, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR).

Spółka posiada ubezpieczenie OC na sumę 2 630 133 PLN

ISP-Audyt  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w konsorcjum PZU S.A., TuiR Allianz Polska S. A., AXA TUiR S.A., co potwierdza polisa ubezpieczeniowa.

 


Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1
skarbiec
biblio
serwisdor