O nas

grupa33
aktualnn1
auddfin
ksiegokadr

 

isp_2016_192Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. prowadzi działalność jako jedna z największych firm audytorskich z kapitałem polskim.

ISP-Audyt świadczący profesjonalne usługi z zakresu badań sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego oraz obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej.

W trakcie naszej wieloletniej współpracy z podmiotami wielu branż , od 2001 roku stworzyliśmy liczny zespół profesjonalistów gotowych pomóc naszym klientom w wielu obszarach ich działalności.

Zatrudniamy biegłych rewidentów oraz ich asystentów, doradców podatkowych oraz księgowych i kadrowych, mamy wsparcie ekspertów prawna i finansów.

Nasza stabilna kadra współuczestniczy w umacnianiu naszej pozycji na rynku. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników i współpracowników świadczymy usługi kompleksowo dlatego jesteśmy LIDEREM.

Szeroka gama usług ISP-Audyt obejmuje także audyty projektów unijnych, przygotowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych, przeprowadzanie ograniczonych przeglądów, due diligence i innych usług biegłego rewidenta, jak również prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spraw kadrowo-płacowych, a także szeroki wachlarz doradztwa podatkowego i prawnego.

Przy realizacji usług obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej, podstawowe znaczenie mają dla nas bliskie i trwałe relacje z naszymi klientami, dlatego zwracamy szczególną uwagę na jakość ich obsługi.

Nasi Kontrahenci od wielu lat doceniają działanie ISP-Audyt dla rozwoju klienta oraz budowanie trwałych relacji z naszymi klientami.

Miarą naszego sukcesu jest fakt, że w trakcie istnienia naszej firmy uzyskaliśmy znaczącą pozycję na polskim rynku oraz cieszymy się nieustannym zaufaniem naszych klientów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz w celu zwiększenia jakości relacji z nimi – stworzyliśmy model współpracy oparty na koncepcji B2B (Business to Business).

Model ten polega na przepływie informacji w sieci – poprzez oprogramowanie, do którego dostęp będą mieli nasi klienci logując się w sieci.

W systemie tym możliwe będzie stałe wzajemne kontaktowanie się, dostarczanie i pobieranie różnych dokumentów, np.:

  • oferty
  • umowy
  • produkty naszych usług (np. opinii, raportu),
  • faktury

Przepływ informacji w zintegrowanym systemie IT z udziałem nas i naszych klientów stanowi wyzwanie optymalizacji działań wspólnych– zwiększy poziom sprawności, wiarygodności i obopólnego zadowolenia ze współpracy.

 

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością zarejestrowaną dnia 9 maja 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 10785 i posiada nadany NIP 113-23-06-021.

ISP-Audyt jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2558 na listę tych podmiotów, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR).

Spółka posiada ubezpieczenie OC na sumę 2 630 133 PLN

ISP-Audyt  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w konsorcjum PZU S.A., TuiR Allianz Polska S. A., AXA TUiR S.A., co potwierdza polisa ubezpieczeniowa.

 


Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1

 

skarbiec
biblio
serwisdor