O nas

isp_2016_192Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. działa od 2001 roku. Jesteśmy jedną z największych firm audytorskich z kapitałem polskim świadczącą profesjonalne usługi z zakresu badań sprawozdań finansowych, audytów finansowych ale również usług doradztwa podatkowego oraz obsługi finansowo-księgowej.

Szeroka gama usług ISP – Audyt obejmuję także audyty projektów unijnych, przygotowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych, przeprowadzanie ograniczonych przeglądów, due diligence, jak również prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spraw kadrowo-płacowych.

Na przełomie lat stworzyliśmy liczny zespół profesjonalistów gotowych pomóc naszym klientom w wielu obszarach ich działalności. Doradzamy zarówno firmom polskim, jak i międzynarodowym korporacjom.

Podstawowe znaczenie maja dla nas bliskie i trwałe relacje z naszymi klientami, dlatego zwracamy szczególną uwagę na jakość ich obsługi. Miarą naszego sukcesu jest fakt, że w trakcie istnienia naszej firmy uzyskaliśmy znaczącą pozycję na polskim rynku oraz cieszymy się nieustannym zaufaniem naszych klientów.

W poszczególnych departamentach pracują wysoko wykwalifikowane zespoły złożone z biegłych rewidentów, doradców podatkowych, księgowych, ekspertów finansowych, ekonomistów i prawników. Naszą kadrę tworzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w strukturach dużych i średnich przedsiębiorstw, organów podatkowych, podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów z kapitałem krajowym.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną dnia 9 maja 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 10785 i posiada nadany NIP 113-23-06-021. ISP-Audyt jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2558 na listę tych podmiotów, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR).

Spółka posiada ubezpieczenie OC na sumę 2.588 853 PLN

ISP-Audyt  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w PZU S.A., co potwierdza polisa ubezpieczeniowa nr BRK002051.

 


Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1
skarbiec
biblio
serwisdor