Badanie sprawozdań finansowych

Zakres usługi

Sprawozdania finansowe i ich badanie stanowi uwiarygodnienie dokumentacji historii finansowej spółki niezbędne do podsumowania działalności oraz podejmowania dalszych decyzji zarządczych.

Specjalizujemy się w świadczeniu usług badań jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Realizowane są one na rzecz podmiotów, które są zobligowane do jego wykonania na podstawie obowiązujących norm prawnych, jak również przedsiębiorstw zainteresowanych obiektywną weryfikacją stanu finansów. Informacje oraz dane finansowe pozyskane drogą badań sprawozdań finansowych są kluczowe dla Zarządów spółek, partnerów współpracujących, inwestorów oraz urzędów.

Zespoły ekspertów

Nasi biegli rewidenci wraz asystentami i aplikantami cechują się profesjonalizmem i posiadają wieloletnie doświadczenie, co umożliwia utrzymywanie naszych usług audytorskich na najwyższym poziomie. Nasze zespoły audytowe każdorazowo dobierane są do badań z uwzględnieniem ich doświadczenia w danej branży tak, by efektywnie wykorzystać ich potencjał, co pozwala wychwycić problemy charakterystyczne dla danej branży, obniżyć koszty i stworzyć partnerstwo, które ułatwia współpracę.  Efektem takiego podejścia jest przeprowadzenie przez nas ponad 1300 badań sprawozdań finansowych dla spółek z różnych branż. Celem zachowania kompleksowości usługi, do dyspozycji Klientów są również specjaliści Grupy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowcy i doradcy podatkowi.

Doświadczenie

Istniejemy na rynku od ponad 24 lat i od tego czasu Grupa ISP zajmuje najwyższe pozycje w Polsce wśród największych firm w Rankingach organizowanych przez Gazetę Prawną oraz Rzeczpospolitą, klasyfikując się tym samym w czołówce liderów.
W zestawieniu firm audytorskich dziennika Rzeczpospolita ISP- Audyt awansował aż o 9 pozycji w stosunku do roku ubiegłego.

Schemat działania

Rozpoczynając pracę audytor zapoznaje się ze specyfiką danej działalności, jej otoczeniem prawnym, biznesowym i gospodarczym. Szacuje ryzyka poznając systemy wewnętrzne organizacji.

W badaniu zasadniczym stosujemy metody oparte na analizie i ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz na przeprowadzaniu testów. Nasze techniki kontroli wypracowane zostały na podstawie sprawdzonych schematów postępowania i bogatego doświadczenia zawodowego biegłych rewidentów zdobywanego w międzynarodowych korporacjach, sektorze publicznym oraz konsultingu. Nasz klient ma pewność, że audyt sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzony rzetelnie, a jego wynik pozwoli na zoptymalizowanie działań biznesowych

W ramach usługi badania sprawozdań finansowych świadczymy:

  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych według PSR, MSR/MSSF, HGB i US GAAP,
  • badanie i sporządzanie pakietów konsolidacyjnych,
  • przekształcenia sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF, HGB i US GAAP,
  • badanie i przegląd sprawozdań spółek giełdowych,
  • doradztwo rachunkowe,
  • analizy finansowe typu Due Diligence

Nasi audytorzy i ich zespoły są do Państwa dyspozycji

W celu otrzymania oferty wraz z ceną za badanie jednostkowe lub skonsolidowane, prosimy o wypełnienie karty informacyjnej i przesłanie jej e-mailem (badania jednostkowe lub/i skonsollidowane) i przesłanie jej pod email audyt@isp-modzelewski.pl

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Badanie sprawozdań finansowych

Maria Wiencek
Biegły Rewident
nr dyplomu 10370

22 517 30 70 w. 203 /
504 403 028

maria.wiencek@isp-modzelewski.pl

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl

Naszym celem jest sukces naszych Partnerów biznesowych