Outsourcing kadr i płac


Powierzając nam outsourcing kadrowo-płacowy otrzymują Państwo realizację usługi w zgodzie z najwyższymi standardami obsługi kadr i płac. Nasi eksperci, podejmując się realizacji postawionych im zadań, zawsze na pierwszym miejscu dbają o dopasowanie zakresu usług i rozwiązań do potrzeb poszczególnych klientów.  Dzięki temu mamy możliwość ukierunkowania naszych działań pod kątem głównego celu biznesowego Państwa firmy.

Przykładamy olbrzymią wagę do sprawnego przekazywania dokumentów oraz utrzymywania stałego kontaktu z naszymi specjalistami.

 

Warto zaufać wiedzy oraz doświadczeniu  i powierzyć nam płace oraz administrację kadr.

Podejmując decyzję o przekazaniu nam w Outsourcing kadr i płac mogą Państwo zwiększyć skuteczność swojej firmy, znacznie zredukować koszty oraz poprawić komfort pracy pracowników i Zarządu. 

Dzięki współpracy z nami  osiągasz liczne korzyści:

 • usługa dopasowana do potrzeb Twojej firmy,
 • możliwość skoncentrowania się na głównej działalności firmy,
 • redukcja kosztów funkcjonowania firmy,
 • obsługa przez profesjonalistów dysponujących aktualną wiedzą,
 • gwarancja poufności wrażliwych danych pracowniczych i finansowych,
 • gwarancja ciągłości pracy,
 • gwarancja terminowości i rzetelności,
 • wsparcie kadry prawniczej.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

 • pełną administrację kadrowo-płacową,
 • łatwy przekaz dokumentów, zapytań do realizacji procesów kadrowych i płacowych,
 • dostęp do danych podległych pracowników dzięki modułowi ? Pulpit Kierownika systemu kadrowo- płacowego Enova,
 • dostęp pracownika do swoich danych ? Pulpit Pracownika systemu kadrowo- płacowego Enova,
 • bezpośredni kontakt do kompetentnych i doświadczonych specjalistów z zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo z dziedziny kadr i płac, także z zakresu obowiązków pracodawcy oraz kodeksu pracy oraz polityki społecznej,
 • stały nadzór zespołu sprawowany przez audytorów, doradców podatkowych i prawników,
 • przygotowywanie raportów GUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT, IMIR i innych wymaganych,
 • opracowywanie i weryfikacja w zakresie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, m.in.: regulaminy wynagrodzeń, regulaminy pracy, zakresy i opisy stanowisk,
 • opracowywanie raportów według indywidualnych potrzeb klientów,
 • reprezentacja firmy przed Urzędami,
 • pomoc w obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Wykorzystując Pulpit Kierownika i Pracownika zyskujesz możliwość:

 • dostępu do danych przez 24 h z każdego miejsca na świecie dzięki możliwości przeglądania ich przez Internet
 • przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą

W ramach obsługi płacowej zapewniamy:

 • rejestrację oraz aktualizację danych pracowników w ZUS,
 • obsługę umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym premie,
 • przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, w tym dostarczanie ich do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa klienta,
 • obsługę portalu ZUS PUE,
 • przygotowywanie zautomatyzowanych plików z danymi płacowymi w celu ich konwersji do systemów księgowych klienta,
 • reprezentację firmy przed Urzędami oraz obsługę kontroli skarbowej, ZUS lub kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • opracowywanie raportów według indywidualnych potrzeb klientów.

Dodatkowo doradzamy w kwestiach zarządczych, controllingu i przeprowadzamy audyty kadrowo-płacowe – SPRAWDŹ.

Oferowane przez nas usługi w ramach umowy outsourcingu kadrowo-płacowego podzieliliśmy na 2 pakiety:

1/  Pakiet usług podstawowych

Pakiet skierowany jest do firm, które oczekują zestandaryzowanej obsługi w optymalnej cenie. Obejmuje on:

 • kalkulację wynagrodzeń,
 • sporządzanie listy płac,
 • kontakty w imieniu klienta z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • usługa na życzenie klienta może być poszerzona o administrację kadr zapewniającą prawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników.

2/ Pakiet usług dodatkowych

Pakiet dedykowany firmom, które oczekują usługi w rozszerzonym zakresie.

Dajemy w nim możliwość zbudowania optymalnego pakietu poprzez:

 • dobór czynności z przykładowej listy zaproponowanej przez naszą firmę na podstawie Państwa indywidualnych potrzeb,
 • umożliwienie skorzystania z pakietu usług dodatkowych także tym klientom, którzy nie korzystają z usług podstawowych.

W celu uzyskania informacji na temat kosztów obsługi Państwa Firmy prosimy o kontakt z właściwym oddziałem w:

Aby otrzymać ofertę wraz z ceną wybranej przez Państwa usługi prosimy o wypełnienie poniższej karty informacyjnej i przesłanie jej faksem lub e-mailem.

Karta informacyjna


Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1
skarbiec
biblio
serwisdor

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 203 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Kierownik Działu Kadr

Alicja Antos

22 517 30 70

alicja.antos@isp-modzelewski.pl

Doświadczenie. Obsługa spółek z wielu branż i o różnej specyfice pozwoliła nam na zdobycie olbrzymiego doświadczenia, którym dzielimy się z Państwem

Kompleksowość. W ramach Grupy wszyscy nasi eksperci są do Państwa dyspozycji. Od wsparcia ekspertów kadr i płac, księgowych, controlingu, informacji zarządczej po prawników, doradców podatkowych i ekonomistów

 Szkolenia. Przekażemy wiedzę także Państwa pracownikom. Oferujemy ogromny pakiet szkoleń

 

 

 System. Działamy na oprogramowaniu własnym lub klienta

 

 

 Intuicja biznesowa. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że posiadamy doskonałe wyczucie Państwa potrzeb