Outsourcing kadr i płac

isp_2016_152

Powierzając nam outsourcing kadr i płac realizujemy usługę w zgodnie z najwyższymi standardami obsługi kadrowo-płacowej oraz całkowitą zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa. Nasi wykwalifikowani specjaliści, podejmujący się realizacji pozostawionych im zadań, zawsze dbają o dopasowanie zakresu usług do indywidualnych potrzeb firmy. Dzięki temu mamy możliwość ukierunkowania naszych działań pod kątem głównego celu biznesowego Państwa firmy. Troszczymy się także o sprawny przekaz dokumentów oraz stały kontakt z naszymi specjalistami.

Warto zaufać ISP-Audyt : powierz płace i administrację kadr Twojej firmy właśnie Grupie ISP.

Podejmując decyzję współpracy z ISP-Audyt osiągasz liczne korzyści:

 • usługa dopasowana do potrzeb Twojej firmy
 • możliwość skoncentrowania się na głównej działalności firmy
 • redukcja kosztów funkcjonowania firmy
 • obsługa przez profesjonalistów dysponujących aktualną wiedzą
 • gwarancja poufności wrażliwych danych pracowniczych i finansowych
 • gwarancja ciągłości pracy

Obsługa kadrowo-płacowa ISP-Audyt zapewnia:

 • łatwy przekaz dokumentów, zapytań  do realizacji procesów kadrowych i płacowychza pomocą interfejsu  B2B
 • dostęp do danych podległych pracowników dzięki modułowi – Pulpit  Kierownika systemu  kadrowo- płacowego Enova
 • dostęp pracownika do swoich  danych  – Pulpit Pracownika  systemu  kadrowo- płacowego Enova
 • dostęp do kompetentnych i doświadczonych specjalistów z zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych
 • stały nadzór zespołu sprawowany  przez audytorów, doradców podatkowych i prawników

Wykorzystując Pulpit Kierownika i Pracownika zyskujesz możliwość:

 • dostępu do danych przez 24 h z każdego miejsca na świecie dzięki możliwości przeglądania ich przez Internet
 • przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą

Proszę o zapoznanie się z pakietami usług kadrowo – płacowych świadczonych przez ISP-Audyt:

1/  Pakiet usług podstawowych

Pakiet skierowany jest do firm, które oczekują zestandaryzowanej obsługi  w optymalnej cenie.

Pakiet obejmuje:

 • kalkulację wynagrodzeń,
 • sporządzanie listy płac,
 • kontakty w imieniu klienta z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • usługa na życzenie klienta może być poszerzona o administrację kadr zapewniającą prawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników.

2/ Pakiet usług dodatkowych

Pakiet dedykowany firmom, które oczekują usługi w rozszerzonym zakresie.

Dajemy możliwość  zbudowania optymalnego pakietu poprzez:

 • dobór czynności z przykładowej listy zaproponowanej przez naszą firmę na podstawie Państwa indywidualnych potrzeb.
 • umożliwienie  skorzystania z pakietu usług dodatkowych także tym Klientom, którzy nie korzystają z usług podstawowych.

Poszczególne fazy prac, które opierają się na ścisłej i stałej współpracy z osobą/osobami dedykowanymi do tego projektu:

Wdrożenie – poznanie działalności badanej Jednostki

 • ogólne zapoznanie się ze strukturą zatrudnienia, systemem wynagradzania, regulaminami: pracy i wynagradzania, wewnętrznymi regulacjami w zakresie kadr i płac,
 • przekazanie niezbędnej dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej, ZUS,
 • wprowadzenie/import danych z systemu informatycznego

Prowadzenie kadr i płac – naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych rozliczeniowych i korygujących ZUS oraz deklaracji i informacji miesięcznych oraz rocznych PFRON,
 • zakładanie i kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
 • ewidencja odbywa się w Państwa systemie finansowo-księgowym w siedzibie Spółki lub zdalnie on-line,
 • ustalanie uprawnień do urlopów, ekwiwalentów, odpraw, odszkodowań,
 • ewidencja urlopów wypoczynkowych, badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • doradztwo i pomoc w zakresie polskich przepisów związanych z ubezpieczeniami, społecznymi, podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawem pracy,
 • bieżąca obsługa odbywa się w cyklach miesięcznych,
 • częstotliwość przekazywanych dokumentów źródłowych dostosowana jest do terminów realizacji obowiązków podatkowych oraz indywidualnych potrzeb podmiotu,
 • sporządzanie dodatkowych deklaracji podatkowych, GUS, PFRON oraz innych dokumentów – zgodnie z obowiązująca umową z zachowaniem ustalonych terminów,
 • przechowywanie dokumentów źródłowych w siedzibie Spółki.

Cykliczne spotkania

 • cykliczne spotkania operacyjne mające na celu wymianę niezbędnych informacji dla wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie dotychczasowej współpracy, uzależnione od potrzeb jednostki

W celu uzyskania informacji na temat kosztów obsługi Państwa Firmy prosimy o kontakt z właściwym oddziałem w:

Aby otrzymać ofertę wraz z ceną wybranej przez Państwa usługi prosimy o wypełnienie poniższej karty informacyjnej i przesłanie jej faxem lub e-mailem.

Karta informacyjna


Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1
skarbiec
biblio
serwisdor

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Kierownik Działu Kadr

Alicja Antos

22 517 30 70

alicja.antos@isp-modzelewski.pl