Audyt księgowy

Rzetelna, kompleksowa wiedza na temat sytuacji majątkowo-finansowej firmy stanowi podstawę jej poprawnego funkcjonowania. O przyszłości danego podmiotu gospodarczego decyduje m.in. prawidłowy przebieg wykonywanych przez niego operacji księgowych – ich zgodność z przepisami obowiązującego prawa i brak uchybień czy niejasności. Przeprowadzanie audytów księgowych danej firmy warto powierzyć biegłym rewidentom – zewnętrznym ekspertom
z wieloletnim doświadczeniem. Przeprowadzony przez nich audyt księgowy jest profesjonalnym badaniem, pozwalającym na dogłębną, bezstronną ocenę bieżącego stanu przedsiębiorstwa w zakresie rachunkowości, analizą danych przedstawionych
w sprawozdaniu finansowym firmy, takich jak wartość sprzedaży czy wysokość posiadanych środków pieniężnych.

DlaTEGO warto…

Audyt księgowy generuje wydatkowanie środków finansowych i wymaga zaangażowania zewnętrznych specjalistów, ale korzyści płynące z przeprowadzonego badania są niepodważalne.

Przeprowadzenie audytu księgowego i rewizja ksiąg firmy:

 • umożliwia precyzyjne określenie sytuacji rachunkowej firmy;
 • pozwala zweryfikować stan dokumentacji i uzupełnić ewentualne braki;
 • stanowi dodatkową formę weryfikacji pracy działu księgowego czy też firmy księgowej, świadczącej usługi księgowe w formie outsourcingu;
 • ułatwia wypracowanie sprawniejszych mechanizmów i procedur związanych
  z księgowaniem przychodów i wydatków firmowych
  ;
 • pozwala wychwycić możliwe nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorstwa, np. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Skarbowym, skorygować je, a w rezultacie uniknąć kar finansowych;
 • daje pewność, że wszystkie działania związane z księgowością są prowadzone
  w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.

Regularne przeprowadzanie audytów księgowych pozwala nie tylko określić bieżącą sytuację majątkowo-finansową firmy, ale dodatkowo daje podstawy do projektowania i wdrażania planów naprawczych, które mogą uratować przedsiębiorstwo przed znacznymi stratami, a nierzadko nawet bankructwem.

Obligatoryjność audytu księgowego

Zgodnie z art. 64 Ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości wśród jednostek zobowiązanych do badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta znajdują się m.in. banki, instytucje kredytowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy też fundusze inwestycyjne i emerytalne, a także podmioty, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych. Weryfikacji często poddają się również jednostki, od których prawo tego nie wymaga. Audyt księgowy pozwala bowiem zminimalizować ryzyko nieprawidłowości związanych z aspektem rachunkowym działalności przedsiębiorstwa.

Audyt na najwyższym poziomie

Decydując się na przeprowadzenie audytu księgowego w obrębie przedsiębiorstwa, należy zadbać o to, by był on niezwykle rzetelny i precyzyjny. Taką gwarancję przynosi wybór wiarygodnego partnera biznesowego. Wśród firm oferujących kompleksową usługę audytu księgowego niedoścignionym liderem pozostaje ISP-Audyt – zespół specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, mogących pochwalić się kompetencjami na najwyższym poziomie.

Decyzja o skorzystaniu z usług ISP-Audyt jest równoznaczna z:

 • gwarancją przeprowadzenia audytu przez kompetentny, doświadczony zespół biegłych rewidentów oraz ich asystentów, który dokonuje szczegółowej weryfikacji i analizy każdego istotnego aspektu związanego
  z działalnością księgową danego podmiotu;
 • możliwością wykonania audytu na rzecz podmiotu niezależnie od jego profilu gospodarczego i skali działalności – długoletnia praktyka zawodowa pozwala specjalistom ISP-Audyt na podejmowanie się spraw o najwyższym stopniu trudności;
 • procesem audytowym przeprowadzonym sprawnie, z dużą dokładnością
  i z zachowaniem anonimowości klienta
  ;
 • uzyskaniem wynikowego raportu z przeprowadzonego audytu, będącego zarówno wiarygodnym potwierdzeniem poprawności realizacji zadań księgowych, jak i cennymi wytycznymi związanymi z przyszłymi operacjami księgowymi odbywającymi się w przedsiębiorstwie;
 • kompleksową obsługą w zakresie doradztwa księgowego, podatkowego oraz finansowego;
 • możliwością prowadzenia księgowości na zasadach outsourcingu, a także doradztwa.

Każdy audyt wymaga indywidualnego podejścia ze strony biegłych rewidentów księgowych, dlatego efektywne przeprowadzanie audytów księgowych to sztuka. My opanowaliśmy ją do perfekcji, oferując kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Szczegółowych informacji na temat audytów księgowych oraz sposobu ich przeprowadzania w przedsiębiorstwie udzielają doradcy ISP-Audyt – zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub wizyty w siedzibie firmy.