Audyt Finansowy

 badanie_spraw_finansow1    przeglady_ograniczone1
   uslugi_poswiadczajace1  opracowanie_polityki_rachunkowosci1
 ekspertyzy_analizy_ekonomiczne1  audyt_zewn_srod_na_nauke1

Audyt Finansowy Warszawa

Jesteśmy podmiotem wyspecjalizowanym w świadczeniu usług badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Obsługujemy polskie podmioty gospodarcze, jak również podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych.

Audyt finansowy, który przeprowadzamy, realizowany jest przez wykwalifikowany zespół doświadczonych ekspertów, wśród których znajdują się biegli rewidenci oraz ich asystenci wspierani wiedzą i doświadczeniem zespołów doradców, prawników i specjalistów rachunkowości. Ich obecność oraz uczestnictwo w badaniu jest dla nas standardem, dzięki któremu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość realizowanego audytu finansowego.

Naszymi klientami są podmioty reprezentujące sektor branży produkcyjnej, maszynowej, handlowej i usługowej, spożywczej,  energetyki, branży edukacyjnej oraz podmioty świadczące usługi innego rodzaju, w tym także jednostki zainteresowania publicznego (podmioty notowane na giełdzie oraz świadczące usługi finansowe).

Przystępując do audytu finansowego stosujemy metody oparte na analizie i ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz na przeprowadzaniu testów. Nasze techniki badania wypracowane zostały na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim bogatych doświadczeń naszych biegłych rewidentów, zdobytych w międzynarodowych korporacjach. Zapewniamy Klientom bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem odpowiedzialnym za realizowany projekt co tworzy wartość dodaną do oferowanej usługi, ale przede wszystkim tworzy partnerstwo z władzami spółek.

Co nas wyróżnia spośród innych firm:

  • dwie dekady doświadczenia,
  • czołowa pozycja na rynku wśród polskich firm audytorskich,
  • stabilna kadra o najwyższych standardach,
  • wsparcie doradców,
  • szeroki zakres usług poświadczających,
  • pakiet usług dodatkowych, w cenie za badanie sprawozdania finansowego, mający na celu doskonalenie zawodowe własnych służb finansowo-księgowych.

W celu  opracowania dedykowanej Państwu oferty wraz z ceną wybranej usługi prosimy o kontakt telefoniczny, fax , e-mail oraz przesłanie wypełnionej karty informacyjnej:

 Formularz_Badanie skonsolidowane (*pdf)

Formularz_Badanie sprawozdania (*pdf)


Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1
skarbiec
biblio
serwisdor