Opracowanie polityki rachunkowości

  ISP – Audyt świadczy kompleksową usługę opracowania zakładowych zasad (polityki) rachunkowości jednostki dostosowanych do specyfiki jednostki (profil działalności, potrzeby informacyjne, wymogi grupowe itp.). Opracowanie polityki rachunkowości w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, bądź o przepisy MSSF:
  • tworzenie wykazu kont syntetycznych oraz analitycznych dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności wraz z zasadami ich stosowania,
  • tworzenie zasad wyceny aktywów i pasywów, w tym rezerw i zasad aktualizacji aktywów,
  • tworzenie zasad ewidencji szczegółowej rzeczowych składników majątku obrotowego (w zakresie pozostawionym do wyboru przez ustawodawcę),
  • zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w zakresie rozwiązań przewidzianych ustawą o rachunkowości,
  • ustalenie wariantu rachunku zysków i strat najodpowiedniejszego dla prowadzonego rodzaju działalności,
  • zaproponowanie wzoru elementów sprawozdania finansowego,
  • dostosowywanie obowiązującej polityki rachunkowości do zmian w przepisach dotyczących rachunkowości oraz zmian profilu działalności firmy, a także aktualnych wymagań (np. zarządczych) stawianych sprawozdawczości.

Specyfika w zakresie polityki rachunkowości

Podmioty gospodarcze – nawet jeśli reprezentują tę samą branżę – różnią się od siebie w zakresie stosowanych procedur i polityki wewnętrznej firmy. Dlatego opracowanie polityki rachunkowości danej jednostki każdorazowo poprzedza wnikliwa analiza ekonomiczna, na bazie której proponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb oraz możliwości podmiotu. W ten sposób mamy pewność, iż opracowana przez nas polityka rachunkowości będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie korzystna z perspektywy wdrażającego ją przedsiębiorstwa.

Do współpracy w ramach opracowania polityki rachunkowości zachęcamy wszystkie jednostki.

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

 

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl