Utrzymanie dotacji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

 

Jeśli skorzystali Państwo z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju i nie jesteście pewni czy Wasze firmy spełniają warunki do umorzenia to ISP-Audyt przeprowadzi Was przez proces weryfikacji.

>> sprawdzimy czy Państwa firma spełnia warunki do umorzenia 75%!

>> oraz czy utrzyma dofinasowanie!

 

Dla przypomnienia:

W przypadku małych i średnich firm warunki umorzenia do 75 proc. określone w Regulaminie programu rządowego Tarcza Finansowa MSP są następujące:

  • kontynuowanie działalności (25 proc. umorzenia);
  • trzymanie stanu zatrudnienia (25 proc.);
  • poniesienie straty na sprzedaży (kolejne 25 proc.).

Dla klientów, którzy skorzystali z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju proponujemy audyt dotacji.

Konsekwencje niewłaściwych oświadczeń

Temat udzielanych dotacji z PFR w związku z uruchamianymi Tarczami Finansowymi jest nowy. Konsekwencje złożenia nieprawdziwych oświadczeń mogą być dwojakie, Beneficjent może być zobligowany do zwrotu otrzymanej pomocy bądź pociągnięty do odpowiedzialności karnej za przedstawianie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń. Zdarzały się sytuacje, że spółki same decydowały o zwrocie kwoty otrzymanej z subwencji, w terminie przewidzianym na zwrot w przypadku podania błędnych danych w związku z niejasnościami wynikającymi ze statusu MŚP w ramach Tarczy Finansowej dla MŚP.

 

Nasi eksperci z uprawnieniami biegłego rewidenta oraz z doświadczeniem w audycie dotacji sprawdzą:

  • warunki formalne otrzymania dotacji;
  • warunki formalne i finansowe utrzymania dotacji.

Z przeprowadzonego audytu otrzymacie Państwo raport, który wskaże ewentualne zagrożenia dotyczące dotrzymania warunków umorzenia dotacji. Warto także podkreślić, że nawet w przypadku obowiązku zwrotu 25 lub 50 proc. kwoty subwencji jest to bardzo korzystny rodzaj finansowania bez jakichkolwiek odsetek i opłat.

 

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240  
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl