Nadzór nad księgami rachunkowymi

 

Poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych przez firmę możemy zweryfikować poprzez dedykowanie naszych pracowników do nadzoru nad księgami. Nasz zespół przygotuje sprawozdania umożliwiające przygotowanie rozliczeń prawno-podatkowych jak również sprawozdań do innych wskazanych przez firmę jednostek.

W sytuacji, gdy firma decyduje się prowadzić księgowość samodzielnie możemy wówczas przejąć sprawdzenie rzetelności i poprawności ksiąg prowadzonych przez klienta.

Oferujemy nadzór zarówno nad pełnymi księgami rachunkowymi jak również podatkową księgą przychodów i dochodów.
W każdym przypadku wskazany zespół będzie na bieżąco kontrolował zapisy księgowe, co pozwoli uniknąć błędów, niedopatrzeń czy też potencjalnych kar wynikających z nieprawidłowości.

Przez nadzór nad księgami rachunkowymi rozumiemy:

 • kontrolę prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem ich zgodności z przyjętą polityką rachunkowości,
 • weryfikację Zakładowego Planu Kont
 • weryfikację Planu Amortyzacji
 • kontrolę dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym
 • kontrolę prawidłowości dekretacji
 • okresową kontrolę prawidłowości sporządzania zeznań, deklaracji i informacji podatkowych oraz informacji bilansowych i statystycznych
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie nadzorowanych ksiąg
 • nadzór merytoryczny nad opracowywanymi projektami umów i innych opracowań
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla potrzeb połączenia, podziału, postawienia w stan upadłości oraz likwidacji firm
 • otwarcie ksiąg zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • założenie ksiąg rachunkowych w programie księgowym
 • szkolenie pe
 • rsonelu Działów Finansowo-Księgowych

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240  
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Finansowo-Księgowej

Urszula Miedzińska
Kierownictwo Departamentu
Certyfikat Księgowy nr 34886/2009

+48 22 517 30 70 

504 403 087

urszula.miedzinska@isp-modzelewski.pl