Audyt księgowy

Rzetelna, kompleksowa wiedza na temat sytuacji majątkowo-finansowej firmy stanowi podstawę jej poprawnego funkcjonowania. O przyszłości danego podmiotu gospodarczego decyduje m.in. prawidłowy przebieg wykonywanych przez niego operacji księgowych – ich zgodność z przepisami obowiązującego prawa i brak uchybień czy niejasności. Przeprowadzanie audytów księgowych firmy warto powierzyć biegłym rewidentom, co gwarantuje dogłębną, bezstronną ocenę bieżącego stanu przedsiębiorstwa w zakresie rachunkowości, analizę danych przedstawionych
w sprawozdaniu finansowym firmy, takich jak wartość sprzedaży czy wysokość posiadanych środków pieniężnych.

Zalety przeprowadzenie audytu księgowego i rewizja ksiąg firmy:

 • umożliwia precyzyjne określenie sytuacji rachunkowej firmy,
 • pozwala zweryfikować stan dokumentacji i uzupełnić ewentualne braki,
 • stanowi dodatkową formę weryfikacji pracy działu księgowego czy też firmy księgowej, świadczącej usługi księgowe w formie outsourcingu,
 • ułatwia wypracowanie sprawniejszych mechanizmów i procedur związanych
  z księgowaniem przychodów i wydatków firmowych
  ,
 • pozwala wychwycić możliwe nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorstwa, np. z ZUS czy US i skorygować je unikając kar finansowych,
 • daje pewność, że wszystkie działania związane z księgowością są prowadzone
  w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.

Regularne przeprowadzanie audytów księgowych pozwala nie tylko określić bieżącą sytuację majątkowo-finansową firmy, ale dodatkowo daje podstawy do projektowania i wdrażania planów naprawczych, które mogą uratować przedsiębiorstwo przed znacznymi stratami.

Badanie sprawozdań finansowych na najwyższym poziomie

Każdy audyt wymaga indywidualnego podejścia ze strony biegłych rewidentów księgowych, dlatego efektywne przeprowadzanie audytów księgowych to sztuka. My opanowaliśmy ją do perfekcji, oferując kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.