Audyt księgowy

 

Rzetelna, kompleksowa wiedza na temat sytuacji majątkowo-finansowej firmy stanowi podstawę jej poprawnego funkcjonowania. O przyszłości danego podmiotu gospodarczego decyduje m.in. prawidłowy przebieg wykonywanych przez niego operacji księgowych – ich zgodność z przepisami obowiązującego prawa i brak uchybień czy niejasności.

Audyt powinien być przeprowadzony przez specjalistów posiadających branżową wiedzę oraz doświadczenie, należących do niezależnej firmy, która gwarantuje neutralne podejście. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie go doradcom księgowym we współpracy z biegłym rewidentem, co gwarantuje dogłębną, bezstronną ocenę bieżącego stanu przedsiębiorstwa w zakresie rachunkowości, analizę danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym firmy, takich jak wartość sprzedaży czy wysokość posiadanych środków pieniężnych.

Kto może skorzystać z audytu księgowego?

Audyt księgowy dedykowany jest dla każdej firmy, która chce dokonać kontroli przedsiębiorstwa pod kątem rachunkowości i prowadzenia ksiąg. Dogłębna analiza procesów pozwala na wskazanie słabych i mocnych stron w dziale księgowości, która jest motorem organizacji i pomoc w wyznaczeniu nowego kierunku bądź jej poprawy.

Zakres audytu

Audyt księgowy obejmuje:

 • doradztwo dotyczące dostosowania i włączenia działu księgowego do struktur, jak też procesów wewnętrznych,
 • kontrolę ksiąg oraz procedur rachunkowych,
 • ocenę zarządzania finansami w spółce,
 • szkolenie działu księgowego,
 • weryfikację spraw kadrowych i płacowych,
 • grupowanie i redefinicja operacji gospodarczych na kontach,
 • wycenę aktywów i pasywów,
 • przebudowę księgowości.

Zalety przeprowadzenie audytu księgowego i rewizja ksiąg firmy:

 • umożliwia precyzyjne określenie sytuacji rachunkowej firmy,
 • pozwala zweryfikować stan dokumentacji i uzupełnić ewentualne braki,
 • stanowi dodatkową formę weryfikacji pracy działu księgowego czy też firmy księgowej, świadczącej usługi księgowe w formie outsourcingu,
 • ułatwia wypracowanie sprawniejszych mechanizmów i procedur związanych
  z księgowaniem przychodów i wydatków firmowych,
 • pozwala wychwycić możliwe nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorstwa, np. z ZUS czy US i skorygować je unikając kar finansowych,
 • daje pewność, że wszystkie działania związane z księgowością są prowadzone
  w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.

Regularne przeprowadzanie audytów księgowych pozwala nie tylko określić bieżącą sytuację majątkowo-finansową firmy, ale dodatkowo daje podstawy do projektowania i wdrażania planów naprawczych, które mogą uratować przedsiębiorstwo przed znacznymi stratami.

Każdy audyt wymaga indywidualnego podejścia ze strony biegłych rewidentów księgowych.

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240  
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Finansowo-Księgowej

Urszula Miedzińska
Kierownictwo Departamentu
Certyfikat Księgowy nr 34886/2009

+48 22 517 30 70 

504 403 087

urszula.miedzinska@isp-modzelewski.pl