Organizacja rachunkowości


Zadaniem organizacji rachunkowości jest powiązanie jej poszczególnych elementów w taki sposób, by cały system rachunkowy mógł funkcjonować prawidłowo.
Ma on gwarantować spełnienie i łączenie funkcji podstawowej tj. działania informacyjnego z bardziej szczegółowymi czyli funkcjami ewidencji, kontroli, sprawozdawczości, statystyki, dowodowymi, optymalizacji, motywacji, elementami planistycznymi i analityką.

Celem nadrzędnym powinno być tu racjonalne wykorzystywanie posiadanych w organizacji sił i środków do uzyskania wiarygodnych i terminowych informacji, zarówno na płaszczyźnie rachunkowości finansowej jak i zarządczej.


W ramach doradztwa w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości proponujemy:

  • organizację dokumentacji księgowej z podziałem na rodzaj dokumentów, wystawianie dokumentów wraz z ich obiegiem, kontrola i przechowywanie,
  • analizę struktury działu księgowości wraz z przedstawieniem projektu zmian,
  • doradztwo w dziedzinie doboru programów finansowo-księgowych,
  • organizację ewidencji księgowej (plany kont, technika księgowania),
  • inwentaryzację oraz kontrolę wewnętrzną,
  • analizę programów pod kątem użyteczności praktycznej.


Ponadto opiniujemy wprowadzane na rynek produkty z dziedziny informatyzacji księgowej pod kątem zgodności z ustawą o rachunkowości, zgodności z przepisami prawa podatkowego oraz ogólnej przydatności dla użytkownika.

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Finansowo-Księgowej

Urszula Miedzińska
Kierownictwo Departamentu
Certyfikat Księgowy nr 34886/2009

+48 22 517 30 70

504 403 087

urszula.miedzinska@isp-modzelewski.pl