Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT
dla firm spoza Unii Europejskiej

Przedsiębiorcy nieposiadający siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej, zobowiązani są do rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce oraz mają obowiązek ustanowienia tzw. przedstawiciela podatkowego w danym kraju.

Przedstawiciel z mocy prawa odpowiedzialny jest za zobowiązania podatkowe zagranicznego podmiotu, który reprezentuje, jak również zobowiązany jest do wykonywania w jego imieniu określonych działań, a także wypełniania jego obowiązków podatkowych.

 

Zapytaj o ofertę 

 

Powołanie przedstawiciela podatkowego następuje poprzez zawarcie pisemnej umowy z uprawnionym podmiotem.

Umowa musi być przedłożona polskim organom podatkowym.

Usługa Przedstawiciela podatkowego w Polsce

Ponosi on wspólną odpowiedzialność z podatnikiem za wszystkie jego zobowiązania z tytułu podatku VAT. Funkcję przedstawiciela może pełnić jedynie doradca podatkowy bądź księgowy.

Grupa ISP w ramach współpracy oferuje kompleksowe rozwiązania, zarówno usługi rozliczania podatku VAT jak również usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT dla podmiotów zagranicznych mających siedzibę poza UE.

Nasze usługi w ramach reprezentacji podatkowej i rozliczania podatku VAT:

  • przeprowadzenie procesu rejestracji podmiotów zagranicznych na potrzeby podatku Vat w Polsce,
  • sporządzenie oraz składanie w imieniu Klientów deklaracji VAT, informacji podsumowujących oraz deklaracji Instrastat,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
  • reprezentowanie klientów w kontaktach z organami podatkowymi,

 

Zapewniamy naszym Klientom zgodność w zakresie procedur dotyczących podatku VAT. Na pierwszym etapie analizujemy wszelkie zagraniczne transakcje, jednocześnie określając czy spółka ma obowiązek rejestracji poza granicami kraju, w którym posiada siedzibę. Kolejny etap to weryfikacja poprawności dokumentacji podatkowej. Deklaracje są składane we właściwym urzędzie w danym kraju, z zachowaniem odpowiedniego terminu.

Usługi dodatkowe związane z reprezentacją podatkową i rozliczaniem podatku VAT w Polsce:

  • składanie deklaracji Intrastat
  • okresowe przeglądy rozliczeń z tytułu VAT
  • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie bieżących obszarów aktywności, w szczególności wykonywanych przez podmioty zagraniczne czynności podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce.

ISP-Audyt to 27-letnie doświadczenie, kadra stanowiąca ponad 180 osób składająca się z Radców Prawnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów, Księgowych i Ekonomistów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani usługą przedstawiciela podatkowego w Polsce oraz rozliczaniem podatku VAT, prosimy o kontakt:

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240  
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Finansowo-Księgowej

Urszula Miedzińska
Kierownictwo Departamentu
Certyfikat Księgowy nr 34886/2009

+48 22 517 30 70 

504 403 087

urszula.miedzinska@isp-modzelewski.pl