Baza wiedzy

Autorzy: Amanda Krasuska, Radosław Rembiś Współpracownicy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.   1. Definicja przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa W celu zdefiniowania „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” istotne jest odniesienie się do pojęcia samego przedsiębiorstwa. Żadnej z tych definicji nie zawiera polskie prawo bilansowe, którego głównym źródłem jest ustawa z dnia…
przeczytaj więcej
Autorzy: Amanda Krasuska, Radosław Rembiś Współpracownicy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.   1. OBOWIĄZEK RACHUNKOWEGO WYODRĘBNIENIA ZYSKÓW I STRAT Zgodnie z art. 7aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatnik przed przystąpieniem do opodatkowania na zasadach określonych w rozdziale 6b “Ryczałt od dochodów spółek” ma obowiązek dokonania ewidencyjnych wyodrębnień w…
przeczytaj więcej
Autorzy: Amanda Krasuska, Radosław Rembiś Streszczenie W niniejszym artykule dokonano analizy oddziaływania wojny na Ukrainie na sprawozdanie finansowe za 2021 r. Zdaniem autorów atak zbrojny Rosji na Ukrainę wywarł istotny wpływ na sytuację ekonomiczną i finansową podmiotów gospodarczych sporządzających takie sprawozdania. W artykule przeanalizowano ryzyka, jakie wiążą się z tym wydarzeniem, a także zwrócono uwagę na…
przeczytaj więcej
W dniu 9 czerwca 2022 r. Sejm RP rozpatrzył poprawki Senatu i uchwalił nowelizację przepisów regulujących tzw. Polski Ład. Wprowadzone rozwiązania w istotny sposób zmieniają zasady naliczania wynagrodzeń pracowników, a także modyfikują ramy prawne obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. Obniżenie stawki…
przeczytaj więcej
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania ? ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga pro wzrostowa) 3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na…
przeczytaj więcej
  Na jakie czynniki zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o przejściu na zewnętrzną obsługę księgowo-finansową (czyli Outsourcing księgowości)? Skuteczne zarządzanie firmą, bez względu na jej wielkość i uwarunkowania finansowe oraz skalę działania wymaga umiejętnego delegowania obowiązków: czy to wewnątrz przedsiębiorstwa, czy w odniesieniu do współpracy z innymi podmiotami. Jedną z form przekazania określonych działań i…
przeczytaj więcej
  W dniu 15 maja br. zostały ogłoszone założenia ?Polskiego Ładu?, określanego jako kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii. Istotna część zmian ma dotyczyć przepisów podatkowych.   Zmiany dotyczące PIT: Podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł (obecnie dla   większości podatników wynosi ona 3 091 zł). Kwota wolna ma mieć zastosowanie do wszystkich…
przeczytaj więcej
  W ramach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono obowiązek sporządzania tzw. strategii podatkowej. Zgodnie z ustawą do przygotowywania i upubliczniania informacji dotyczącej realizowanej strategii podatkowej są zobowiązane następujące podmioty: podatnicy o przychodach w roku podatkowym powyżej 50 mln EUR; podatkowe grupy kapitałowe (bez względu…
przeczytaj więcej
  Sprawozdania finansowe Dla większości jednostek ? w tym dla jednostek z sektora prywatnego ? przedłużono o 3 miesiące wynikające z ustawy o rachunkowości terminy: zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z powyższym, jednostki, w których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, mogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r. do końca…
przeczytaj więcej
  Organizacje pozarządowe (NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, zwane są również ?trzecim sektorem?   Najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i fundacje.   Ustawa Prawo o stowarzyszeniach rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń, tzw. stowarzyszenia ?rejestrowe? i stowarzyszenia zwykłe. O stowarzyszeniach…
przeczytaj więcej