Baza wiedzy

24 stycznia 2020 | Odliczanie VAT w sytuacji częściowej nierzetelności faktury

  W dniu 17 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt: I FSK 1872/19), w którym stwierdził, że w przypadku, gdy możliwe jest precyzyjne wyodrębnienie czynności faktycznie dokonanych (od czynności fikcyjnej) i przypisanie im konkretnych wartości, całkowita odmowa prawa do obniżenia podatku należnego z uwagi na stwierdzenie czynności fikcyjnej jest zbyt daleko… View Article
przeczytaj więcej

21 stycznia 2020 | Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

  W dniu 3 stycznia 2020 Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.  „Faktura uproszczona: nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, musi zawierać NIP nabywcy. Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać… View Article
przeczytaj więcej

1 lipca 2019 | Usługi niematerialne w kosztach podatkowych

Obowiązujące od początku 2018 roku zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczają m.in. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (np. doradcze). Przepis art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., co do zasady, należy stosować od dnia 1 stycznia 2018 r.   Wyjątek… View Article
przeczytaj więcej

1 lipca 2019 | Wyrok NSA w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

Aby twórca miał prawo zastosować 50 % kosztów uzyskania przychodów, zwanych dalej kup istotnym elementem jest fakt wyodrębnienia wynagrodzenia twórcy na część wynikającą z wykonywania obowiązków pracowniczych oraz tę która określa uposażenie związane z prawem autorskim.   NSA (sygn. akt I SA/Gd 1209/16)  orzekł, że dla zastosowania 50 % kup konieczne jest wyodrębnienia wynagrodzenia twórcy… View Article
przeczytaj więcej

1 lipca 2019 | Jak skorygować nieprawidłowo ustaloną wartość początkową środka trwałego?

Skoro odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej określonej zgodnie z art. 16g ustawy, to w opinii autora, w przypadku, gdy ta wartość została określona nieprawidłowo, skutki jej korekty należy rozpoznać wstecz.   Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków… View Article
przeczytaj więcej

26 marca 2019 | Zwrot kosztów leasingu samochodu osobowego przez pracodawcę a PIT

W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania…
przeczytaj więcej

26 marca 2019 | Czy wypłata prowizji z tytułu faktoringu właściwego opodatkowana jest podatkiem u źródła?

Przy umowie faktoringu właściwego wynagrodzenia dla faktora…
przeczytaj więcej

26 marca 2019 | Projektowane zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku…
przeczytaj więcej

9 października 2018 | Podniesienie obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r.

W drugiej połowie sierpnia Ministerstwo Finansów…
przeczytaj więcej

9 października 2018 | Planowane zmiany w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 25 września 2018 r. skierowano do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zwany dalej: „projektem”), który zakłada wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2019 r. zmian w ustawie z dnia… View Article
przeczytaj więcej