Baza wiedzy

  I. Zmiany w podatku od towarów i usług   1) Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro. Aktualnie uprawnieni do stosowania metody kasowej są podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro lub 45 000…
przeczytaj więcej
    Od 7 kwietnia wchodzą w życie zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie pracy zdalnej. W związku z tymi zmianami oferujemy możliwość opracowania Regulaminu pracy zdalnej. Po wypełnieniu krótkiego formularza, który znajduje się tutaj prześlemy wycenę.
przeczytaj więcej
  Co 4 lata (w 2023 r., w 2027 r. itd.), od 1 marca, przestają obowiązywać deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone zarówno przez uczestników PPK, jak i przez osoby zatrudnione, w imieniu których – na skutek złożenia tej deklaracji – nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Jeżeli uczestnicy PPK nie…
przeczytaj więcej
Autorzy: Amanda Krasuska, Radosław Rembiś Współpracownicy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.   1. Definicja przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa W celu zdefiniowania „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” istotne jest odniesienie się do pojęcia samego przedsiębiorstwa. Żadnej z tych definicji nie zawiera polskie prawo bilansowe, którego głównym źródłem jest ustawa z dnia…
przeczytaj więcej
Autorzy: Amanda Krasuska, Radosław Rembiś Współpracownicy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.   1. OBOWIĄZEK RACHUNKOWEGO WYODRĘBNIENIA ZYSKÓW I STRAT Zgodnie z art. 7aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatnik przed przystąpieniem do opodatkowania na zasadach określonych w rozdziale 6b “Ryczałt od dochodów spółek” ma obowiązek dokonania ewidencyjnych wyodrębnień w…
przeczytaj więcej
Autorzy: Amanda Krasuska, Radosław Rembiś Streszczenie W niniejszym artykule dokonano analizy oddziaływania wojny na Ukrainie na sprawozdanie finansowe za 2021 r. Zdaniem autorów atak zbrojny Rosji na Ukrainę wywarł istotny wpływ na sytuację ekonomiczną i finansową podmiotów gospodarczych sporządzających takie sprawozdania. W artykule przeanalizowano ryzyka, jakie wiążą się z tym wydarzeniem, a także zwrócono uwagę na…
przeczytaj więcej
W dniu 9 czerwca 2022 r. Sejm RP rozpatrzył poprawki Senatu i uchwalił nowelizację przepisów regulujących tzw. Polski Ład. Wprowadzone rozwiązania w istotny sposób zmieniają zasady naliczania wynagrodzeń pracowników, a także modyfikują ramy prawne obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. Obniżenie stawki…
przeczytaj więcej
SPIS TREŚCI: 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania ? ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga pro wzrostowa) 3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na…
przeczytaj więcej
  Na jakie czynniki zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o przejściu na zewnętrzną obsługę księgowo-finansową (czyli Outsourcing księgowości)? Skuteczne zarządzanie firmą, bez względu na jej wielkość i uwarunkowania finansowe oraz skalę działania wymaga umiejętnego delegowania obowiązków: czy to wewnątrz przedsiębiorstwa, czy w odniesieniu do współpracy z innymi podmiotami. Jedną z form przekazania określonych działań i…
przeczytaj więcej
  W dniu 15 maja br. zostały ogłoszone założenia ?Polskiego Ładu?, określanego jako kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii. Istotna część zmian ma dotyczyć przepisów podatkowych.   Zmiany dotyczące PIT: Podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł (obecnie dla   większości podatników wynosi ona 3 091 zł). Kwota wolna ma mieć zastosowanie do wszystkich…
przeczytaj więcej