Badanie sprawozdań spółek z GPW

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych zobligowane są do udostępniania informacji, które są istotne dla inwestorów z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej spółki jak również jej perspektyw rozwojowych. Do takich obowiązków należą m.in. Raport półroczny zawierający:
  • raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego;
  • półroczne sprawozdanie finansowe;
  • sprawozdanie zarządu z działalności emitenta.
oraz Raport roczny, a w nim:
  • opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
  • pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta opisujące najważniejsze dokonania lub niepowodzenia spółki w roku obrotowym i perspektywy rozwoju na najbliższy rok obrotowy;
  • roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta;
  • sprawozdanie zarządu z działalności emitenta.
Jako ISP-Audyt przeprowadziliśmy przeglądy i badania sprawozdań dla licznych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na New Connect. Znamy specyfikę Państwa działalności oraz zobowiązania wynikające z publicznego charakteru Państwa spółek. Wśród naszych klientów znajdują się podmioty świadczące usługi w wielu branżach. Badanie sprawozdań finansowych każdorazowo realizowane są przez zespoły wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach biegłych rewidentów oraz ich asystentów, a także zespoły wspomagające, w skład których wchodzą pracownicy Grupy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowcy i doradcy podatkowi. Obecność biegłego rewidenta lub kierownika projektu audytowego jest w naszej firmie standardem gwarantującym najwyższą jakość świadczonych usług. Ponadto mamy możliwość połączenia (dla podmiotów nie będących jednostkami zainteresowania publicznego) badania sprawozdań finansowych z usługą doradczą w zakresie doskonalenia procesów biznesowych i wielowymiarowej analizy danych.

Zespoły ekspertów

Zespoły dedykowane do badania sprawozdań spółek notowanych zawsze posiadają odpowiednie doświadczenie w badaniu podmiotów publicznych. Dodatkowo, każdorazowo dobierani są do badań z uwzględnieniem ich doświadczenia w danej branży tak, by efektywnie wykorzystać ich potencjał, co pozwala wychwycić problemy charakterystyczne dla danej branży, obniżyć koszty i stworzyć partnerstwo, które ułatwia współpracę.  Efektem takiego podejścia jest przeprowadzenie przez nas licznych przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych dla spółek z różnych branż.

Doświadczenie

Od ponad 27 lat świadczymy usługi audytorskie i jako Grupa ISP zajmujemy kluczową pozycję w Polsce wśród największych firm wg. Rankingów organizowanych przez Gazetę Prawną oraz Rzeczpospolitą, klasyfikując się tym samym w czołówce liderów. Według Rankingu Rzeczpospolitej 2020 plasujemy się w grupie 30 najlepszych firm doradczych obsługujących spółki z GPW. W stosunku do roku ubiegłego nasze przychody z audytów wzrosły niemal o 32%.  Z kolei Grupa Instytutu Studiów Podatkowych uplasowała się na 1 miejscu w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii duże firmy doradcze. W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie znajdujących się poniżej kart informacyjnych oraz przesłanie ich do ISP-Audyt. Usprawnią one przedstawienie Państwu indywidualnej wyceny związanej z tą usługą.

Karta informacyjna – badanie sprawozdania finansowego

Karta informacyjna – badanie sprawozdania skonsolidowanego

Nasi audytorzy i ich zespoły są do Państwa dyspozycji

W celu otrzymania oferty wraz z ceną za badanie, prosimy o wypełnienie karty informacyjnej i przesłanie jej e-mailem (badania jednostkowe lub/i skonsollidowane) i przesłanie jej pod email audyt@isp-modzelewski.pl

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska Manager ds. marketingu i administracji / Kierownik Biura Zarządu 22 517 30 70 w. 240 / 507 418 723 magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Badanie sprawozdań finansowych

Agnieszka Wolanin
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident nr dyplomu 11405
22 517 30 70 w. 288
agnieszka.wolanin@isp-modzelewski.pl

Badanie sprawozdań finansowych

Maria Wiencek
Biegły Rewident nr dyplomu 10370 22 517 30 70 w. 203 / 504 403 028 maria.wiencek@isp-modzelewski.pl

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident nr dyplomu 10257 22 517 30 70 / 602 708 707 stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl

Naszym celem jest sukces naszych Partnerów biznesowych