Badanie sprawozdań spółek z GPW

 

 

Ponad 1 300 podmiotów

Przeprowadziliśmy przeglądy i badania sprawozdań dla ponad 1 300 podmiotów. Zapraszamy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na New Connect do skorzystania z naszych usług. Znamy specyfikę Państwa działalności oraz zobowiązania wynikające z publicznego charakteru Państwa spółek.

Wśród naszych klientów znajdują się także podmioty notowane na giełdzie oraz jednostki świadczące usługi w wielu innych branżach. W przypadku pierwszych z nich audyt może objąć przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych podmiotu dominującego, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej.

Badanie sprawozdań finansowych realizowane jest przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach biegłych rewidentów oraz ich asystentów, a także zespoły wspomagające, w skład których wchodzą pracownicy Grupy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowcy i doradcy podatkowi.

Obecność biegłego rewidenta lub kierownika projektu audytowego jest w naszej firmie standardem gwarantującym najwyższą jakość świadczonych usług. Ponadto mamy możliwość połączenia (dla podmiotów nie będących jednostkami zainteresowania publicznego) badania sprawozdań finansowych z usługą doradczą w zakresie doskonalenia procesów biznesowych i wielowymiarowej analizy danych.

Zespoły ekspertów

Nasi biegli rewidenci wraz asystentami i aplikantami cechują się profesjonalizmem i posiadają wieloletnie doświadczenie, co umożliwia utrzymywanie naszych usług audytorskich na najwyższym poziomie. Nasze zespoły audytowe każdorazowo dobierane są do badań z uwzględnieniem ich doświadczenia w danej branży tak, by efektywnie wykorzystać ich potencjał, co pozwala wychwycić problemy charakterystyczne dla danej branży, obniżyć koszty i stworzyć partnerstwo, które ułatwia współpracę.  Efektem takiego podejścia jest przeprowadzenie przez nas ponad 1300 badań sprawozdań finansowych dla spółek z różnych branż. Celem zachowania kompleksowości usługi, do dyspozycji Klientów są również specjaliści Grupy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowcy i doradcy podatkowi.

 

Doświadczenie

Istniejemy na rynku od ponad 27 lat i od tego czasu Grupa ISP zajmuje najwyższe pozycje w Polsce wśród największych firm w Rankingach organizowanych przez Gazetę Prawną oraz Rzeczpospolitą, klasyfikując się tym samym w czołówce liderów.

Według Rankingu Rzeczpospolitej 2020 plasujemy się w grupie 30 najlepszych firm doradczych obsługujących spółki z GPW. W stosunku do roku ubiegłego nasze przychody z audytów wzrosły niemal o 32%.  Z kolei Grupa Instytutu Studiów Podatkowych uplasowała się na 1 miejscu w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii duże firmy doradcze.

W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie znajdujących się poniżej kart informacyjnych oraz przesłanie ich do ISP-Audyt. Usprawnią one przedstawienie Państwu indywidualnej wyceny związanej z tą usługą.

Karta informacyjna – badanie sprawozdania finansowego

Karta informacyjna – badanie sprawozdania skonsolidowanego

 

Nasi audytorzy i ich zespoły są do Państwa dyspozycji

W celu otrzymania oferty wraz z ceną za badanie jednostkowe lub skonsolidowane, prosimy o wypełnienie karty informacyjnej i przesłanie jej e-mailem (badania jednostkowe lub/i skonsollidowane) i przesłanie jej pod email audyt@isp-modzelewski.pl

 
 
 

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

 

Badanie sprawozdań finansowych

Maria Wiencek
Biegły Rewident
nr dyplomu 10370

22 517 30 70 w. 203 /
504 403 028

maria.wiencek@isp-modzelewski.pl

 

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl

Naszym celem jest sukces naszych Partnerów biznesowych