Badanie sprawozdań spółek z GPW

 

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych zobligowane są do udostępniania informacji, które są istotne dla inwestorów z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej spółki jak również jej perspektyw rozwojowych.
Do takich obowiązków należą m.in.

Raport półroczny zawierający:

  • raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego;
  • półroczne sprawozdanie finansowe;
  • sprawozdanie zarządu z działalności emitenta.

oraz Raport roczny, a w nim:

  • opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
  • pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta opisujące najważniejsze dokonania lub niepowodzenia spółki w roku obrotowym i perspektywy rozwoju na najbliższy rok obrotowy;
  • roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta;
  • sprawozdanie zarządu z działalności emitenta.

Jako ISP-Audyt przeprowadziliśmy przeglądy i badania sprawozdań dla licznych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na New Connect. Znamy specyfikę Państwa działalności oraz zobowiązania wynikające z publicznego charakteru Państwa spółek.
Wśród naszych klientów znajdują się podmioty świadczące usługi w wielu branżach.

Badanie sprawozdań finansowych każdorazowo realizowane są przez zespoły wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach biegłych rewidentów oraz ich asystentów, a także zespoły wspomagające, w skład których wchodzą pracownicy Grupy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowcy i doradcy podatkowi.

Obecność biegłego rewidenta lub kierownika projektu audytowego jest w naszej firmie standardem gwarantującym najwyższą jakość świadczonych usług. Ponadto mamy możliwość połączenia (dla podmiotów nie będących jednostkami zainteresowania publicznego) badania sprawozdań finansowych z usługą doradczą w zakresie doskonalenia procesów biznesowych i wielowymiarowej analizy danych.

Zespoły ekspertów

Zespoły dedykowane do badania sprawozdań spółek notowanych zawsze posiadają odpowiednie doświadczenie w badaniu podmiotów publicznych. Dodatkowo, każdorazowo dobierani są do badań z uwzględnieniem ich doświadczenia w danej branży tak, by efektywnie wykorzystać ich potencjał, co pozwala wychwycić problemy charakterystyczne dla danej branży, obniżyć koszty i stworzyć partnerstwo, które ułatwia współpracę.  Efektem takiego podejścia jest przeprowadzenie przez nas licznych przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych dla spółek z różnych branż.

 

Doświadczenie

Od ponad 27 lat świadczymy usługi audytorskie i jako Grupa ISP zajmujemy kluczową pozycję w Polsce wśród największych firm wg. Rankingów organizowanych przez Gazetę Prawną oraz Rzeczpospolitą, klasyfikując się tym samym w czołówce liderów.

Według Rankingu Rzeczpospolitej 2020 plasujemy się w grupie 30 najlepszych firm doradczych obsługujących spółki z GPW. W stosunku do roku ubiegłego nasze przychody z audytów wzrosły niemal o 32%.  Z kolei Grupa Instytutu Studiów Podatkowych uplasowała się na 1 miejscu w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii duże firmy doradcze.

W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie znajdujących się poniżej kart informacyjnych oraz przesłanie ich do ISP-Audyt. Usprawnią one przedstawienie Państwu indywidualnej wyceny związanej z tą usługą.

Karta informacyjna – badanie sprawozdania finansowego

Karta informacyjna – badanie sprawozdania skonsolidowanego

 

Nasi audytorzy i ich zespoły są do Państwa dyspozycji

W celu otrzymania oferty wraz z ceną za badanie, prosimy o wypełnienie karty informacyjnej i przesłanie jej e-mailem (badania jednostkowe lub/i skonsollidowane) i przesłanie jej pod email audyt@isp-modzelewski.pl

 
 
 

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

 
 

Badanie sprawozdań finansowych

Agnieszka Wolanin
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 11405

22 517 30 70 w. 288

agnieszka.wolanin@isp-modzelewski.p

 

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl

Naszym celem jest sukces naszych Partnerów biznesowych