Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zleceniodawcy zwane jest również outsourcingiem księgowości. Firmy z powodzeniem od lat podzlecają inne usługi dostawcom zewnętrznym.

Zlecając prowadzenie ksiąg rachunkowych na zewnątrz firma zyskuje dostęp do kompetentnych zespołów księgowych, odpowiednio przygotowanej polityki rachunkowości i planu kont jak również odpowiednio skrojony i sprawdzony system księgowy pomagający w prognozowaniu finansowym.

Swoim doświadczeniem w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomością różnorodnych branż co umożliwia rozpatrywanie zagadnień finansowo-księgowych z wielu perspektyw oraz wysokimi kwalifikacjami możemy znacząco usprawnić, z punktu widzenia kosztowego i czasowego, prowadzone przez Państwa firmy. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest propozycją, która pozwoli wspomóc Państwa w wywiązywaniu się z ustawowego obowiązku.

Usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych realizujemy w sposób kompleksowy, zawsze dostosowując ją do wymagań naszego klienta.

Poniżej prezentujemy przykładowy zakres czynności, które realizujemy poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa.

Przez prowadzenie ksiąg rachunkowych rozumiemy:

 • pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • kompleksowe doradztwo podatkowe związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą,
 • udział w ewentualnych postępowaniach podatkowych lub skarbowych,
 • raportowanie wyników działalności firmy,
 • nadzorowanie wysokości i terminów wpłat zobowiązań podatkowych.

Realizowane przez nas działania obejmować będą w szczególności:

 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie danych według oczekiwań Zleceniodawcy co do zakresu i terminów, na podstawie ksiąg rachunkowych,
 • współdziałanie przy powiązaniu dochodów z kosztami, w celu monitorowania wysokości podstawy opodatkowania w oparciu o bieżący przepływ informacji ekonomicznych,
 • przygotowywanie rozliczeń deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
 • ewentualne opracowywanie zindywidualizowanych raportów dla Zarządu w oparciu o wytyczne.

Kompleksowe doradztwo podatkowe związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą:

 • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 • doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych powiązanych z prowadzonymi księgami oraz składanie ustnych wyjaśnień w postępowaniu kontrolnym dotyczącym okresu realizacji ksiąg rachunkowych,
 • pomoc w ewentualnym procesie połączenia lub przejęcia innej firmy.
Udział w ewentualnych postępowaniach podatkowych lub skarbowych.

Gwarantujemy Państwu:

 • udział w postępowaniach podatkowych i skarbowych, toczących się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, za okres trwania umowy.
 • bezpośredni kontakt z organami podatkowymi powiązany z przygotowaniem odpowiednich pism wyjaśniających.
Nadzór nad terminowym dokonywaniem wpłat zobowiązań publicznoprawnych Podczas całego okresu trwania umowy prowadzony będzie nadzór nad terminowością dokonywania wszystkich wpłat wynikających z publicznoprawnych zobowiązań.

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240  
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Finansowo-Księgowej

Urszula Miedzińska
Kierownictwo Departamentu
Certyfikat Księgowy nr 34886/2009

+48 22 517 30 70 

504 403 087

urszula.miedzinska@isp-modzelewski.pl