Outsourcing księgowości

Co nas wyróżnia?

 • dedykowane kompetentne zespoły księgowe dobrane odpowiednio pod specyfikę klienta,
 • doświadczenie w obsłudze klientów różnych branż i wielkości,
 • automatyzacja procesów księgowych,
 • stałe doradztwo podatkowe i prawne w ramach Grupy,
 • optymalizacja procesów,
 • brak ukrytych kosztów,
 • rabat na prowadzone przez Grupę szkolenia dla klientów usług księgowych!

Outsourcing księgowości opiera się na zleceniu firmie zewnętrznej kompleksowej obsługi księgowej swojej firmy/spółki. Zlecenie nam obsługi jest korzystne z punktu widzenia kosztowego (ograniczenie zatrudnienia w firmie i kosztów z tym związanych poprzez korzystanie z ekspertów zewnętrznych), merytorycznego (spółka otrzymuje dostęp nie tylko do ekspertów z działu księgowości, kadr i płac ale również doradców podatkowych, prawników i ekspertów innych specjalności, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem są wsparciem w prowadzeniu firmy) jak i czasowego (sprawami rachunkowymi spółki zajmuje się dedykowany zespół, który jest dyspozycji w przypadku każdego zagadnienia). Outsourcing księgowy wnosi korzyści dla każdej organizacji bez względu na jej wielkość i formę prawną. Przekazując prowadzenie księgowości w ręce profesjonalistów, osoby decyzyjne/Zarząd może skoncentrować się na zadaniach zarządczych, a tym samym dokładnie oszacować koszty funkcjonowania tego obszaru w firmie.

W ramach outsourcingu usług księgowych przeprowadziliśmy szereg kompleksowych usług z zakresu rachunkowości, usług kadr i płac, audytów kadrowych oraz kadrowo-płacowych wraz ze wsparciem doradczym w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obsługujemy firmy z wielu branż, w tym handlowe, usługowe, produkcyjne, finansowe w ramach obowiązujących Standardach Rachunkowości.
Naszym priorytetem jest zawsze najwyższa jakość i dbałość o należytą komunikację.

Zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Prowadzenie nadzoru księgowego w siedzibie Klienta;
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych;
 • Przygotowywanie danych do konsolidacji;
 • Prowadzenie uproszczonej księgowości oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Przygotowanie i modyfikacja planu kont wg. wymogów Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Sprawozdawczość i raportowanie

 • Sporządzenie sprawozdania finansowego;
 • Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego;
 • Raporty na indywidualne potrzeby Klienta, także wymagane przez Grupę;
 • Raporty zarządcze;
 • Raporty dla GUS, NBP;
 • Raporty płacowe;
 • Księgowość on-line oraz świadczenie usług z zakresu pulpitu zdalnego.

Doradztwo

 • Opracowanie i modyfikacja polityki rachunkowości;
 • Organizacja rachunkowości wg Ustawy o Rachunkowości i MSR/MSSF;
 • Opracowanie procedur księgowych;
 • Uczestnictwo w posiedzeniach rady nadzorczej;
 • Rozbudowane szkolenia dla pracowników Klienta.
 • Obsługa kontroli i pokontrolna
 • Reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi (skarbowymi);
 • Obsługa zwrotu VAT | Reprezentacja w procesie zwrotu VAT;
 • Audytów.
isp-logos budujemy zaufanie w podatkach ispa-logos budujemy zaufanie w księgowości
misp-logos budujemy zaufanie w finansach kancelaria-logos budujemy zaufanie w doradztwie prawnym

Nasza wiedza, Państwa korzyści

ZATRUDNIAMY ŁĄCZNIE 145 OSÓB,

w tym zespoły Samodzielnych Księgowych oraz Asystentów pod nadzorem Głównego Księgowego przy wsparciu ekspertów :

Organizacja pracy zespołu księgowego:

Księgi rachunkowe oraz podatkowe księgi przychodów i rozchodów prowadzone są przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach samodzielnych księgowych, posiadających certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ich asystentów, specjalnie oddelegowanych do realizacji zlecenia (stałe zespoły robocze).

organizacja

Doradzamy także tam, gdzie niezbędne są nieszablonowe rozwiązania


1132306021_certyfikat_cikEksperci i specjaliści najwyższej klasy w Biurach Rachunkowych Grupy ISP,  na terenie całego kraju, w ramach bieżącej współpracy z Kontrahentami pomagają  w rozwiązywaniu zawiłych i nieszablonowych problemów, wykorzystując ogólnopolską sieć współpracowników, koordynowaną przez Oddziały w:

W celu uzyskania informacji na temat kosztów obsługi Państwa Firmy prosimy o kontakt z właściwym oddziałem.
Aby otrzymać ofertę wraz z ceną wybranej przez Państwa usługi prosimy o wypełnienie poniższej karty informacyjnej i przesłanie jej faxem lub e-mailem.

Karta informacyjna


Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1
skarbiec
biblio
serwisdor