Kontakt

Siedziba w Warszawie

04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 8

+48 22 / 517 30 70

507 418 723

   Kontakt w sprawach dotyczących SWKJ:
  Agnieszka Wolanin
  agnieszka.wolanin@isp-modzelewski.pl
  + 48 22 517 30 70
   

  Skontaktuj się z naszym oddziałem przez formularz:

  Departament Audytu Finansowego

  Stanisław Michrowski
  Wiceprezes Zarządu
  Biegły Rewident nr ewidencyjny 10257
  +48 22 / 517 30 70     602 708 707
  stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl

  Marketing/Biuro Zarządu

  Magdalena Mikorska
  Manager ds. marketingu i administracji / Kierownik Biura Zarządu
  +48 22 / 517 30 70     507 418 723
  magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

  Departament Obsługi Finansowo-Księgowej

  Urszula Miedzińska
  Kierownictwo Departamentu
  Certyfikat Księgowy nr 34886/2009
  +48 22 / 517 30 70     504 403 087
  urszula.miedzinska@isp-modzelewski.pl

  Departament Obsługi Kadrowo-Płacowej

  Alicja Antos
  Kierownictwo Departamentu
  + 48 22 / 517 30 70     
  alicja.antos@isp-modzelewski.pl

  Departament Doradztwa Podatkowego

  Renata Janiec-Modzelewska
  Kierownictwo Departamentu
  Doradca Podatkowy nr ew. 00777
  +48 22 / 517 30 70     601 225 855
  renata.janiec-modzelewska@isp-modzelewski.pl