Sprawozdanie po badaniu jednostki zainteresowania publicznego

 • Sprawozdanie z przejrzystości działalności Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023
clip
Pobierz
 • Informacja dodatkowa do sprawozdań z przejrzystości
clip
Pobierz 
 • Sprawozdanie z przejrzystości działalności Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działalności Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działalności Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działalności Instytutu Studiów podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości dzialalnosci Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. 2017 r. aktualizacja 09.2019 r.
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości dzialalnosci Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dot. 2018 r. aktualizacja 09.2019 r.
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (zaktualizowane)
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
clip
Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
clip
 Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
clip
 Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
clip
 Pobierz
 • Sprawozdanie z przejrzystości działania Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
clip
Pobierz 
 

Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1
 skarbiec
 biblio
 serwisdor