Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-14-1044/20-00. Wartość dofinansowania 67 582,44 zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie trudności zaistniałych wskutek pandemii COVID-19.

Usługi audytorskie i księgowe

Od 24 lat wspieramy Klientów świadcząc usługi doradcze, audytorskie i księgowo-płacowe. Działamy na terenie całej Polski, posiadamy oddziały w większych miastach w kraju.

Od początku działalności zdołaliśmy wypracować skuteczne techniki działania, które pozwalają na realizację zleceń na audyty, przeglądy i usługi doradcze w wielu branżach. W procesie badania sprawozdań jak również w przypadku audytów księgowych korzystamy z wiedzy i doświadczenia audytorów, ekspertów finansowych, prawników i doradców podatkowych. Dzięki kompleksowemu podejściu do tematu prowadzone przez nas projekty charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością.

Audyty i przeglądy wykonujemy w oparciu o standardy krajowe oraz międzynarodowe.

Więcej

Usługi
Księgowo-Płacowe

zobacz ->

Doradztwo Podatkowe

zobacz ->

Badanie Sprawozdań
Finansowych

zobacz ->

Audyt finansowy

Każda jednostka organizacyjna powinna w sposób przejrzysty dokumentować swoją sytuację majątkową. My pomagamy porządkować te zakresy. Przeprowadzamy audyty finansowe, badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz audyty księgowe. Obsługujemy firmy z różnych sektorów gospodarki, także podmioty państwowe. Nasze badania prowadzone są w dwóch etapach, co pozwala nam dokładnie zapoznać się z charakterem firmy, jej dokumentacją, kontrolą wewnętrzną oraz wykonać niezbędne testy szczegółowe.

Prowadzenie księgowości

Jesteśmy podmiotem, świadczącym kompleksowe i rzetelne usługi, obejmujące między innymi prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), a także pełnej rachunkowości, na podstawie obowiązujących ustaw oraz przepisów prawnych.
Dzięki zleceniu nam prowadzenia Twoich ksiąg, odciążymy Ciebie od spraw przyziemnych a Ty skoncentrujesz się na prowadzeniu spółki.
Zlecenie księgowości na zewnątrz usprawnia pracę w firmie zlecającej. Pracując w ten sposób, w trybie kwartalnym bądź corocznym, przedstawiamy Państwu sytuację rachunkową przedsiębiorstwa. Taki dokument umożliwia i jest podstawą do wykonania szczegółowych badań.

Outsourcing kadr i płac

W każdym przedsiębiorstwie niezwykle ważne jest sporządzanie dokumentacji dotyczącej pracowników. Outsourcing kadrowo-płacowy przygotowywany przez naszą firmę obejmuje między innymi kalkulację wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, a na życzenie Klienta, także prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników w jednostce. Przegotowujemy również szczegółowe raporty zgodnie z potrzebami Klienta. Aby zweryfikować istniejące usługi kadrowo-płacowe możemy również wykonać audyt tych obszarów, z oddzielnym rozbiciem ich na kadry i płace, albo jako całość.

Skarbiec Wiedzy : ISP - AUDYT

31.05.2021 | Polski Ład – założenia zmian z podatkach

przeczytaj więcej

23.10.2020 | Jak wybrać biuro rachunkowe - na co zwrócić uwagę?

przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

18.05.2021 | Strategia podatkowa - obowiązek sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

przeczytaj więcej

23.10.2020 | Jak wybrać biuro rachunkowe - na co zwrócić uwagę?

przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

21.07.2021 | OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI – NA CZYM POLEGA I CZY W OGÓLE SIĘ NA NIEGO DECYDOWAĆ?

przeczytaj więcej

31.05.2021 | Polski Ład – założenia zmian z podatkach

przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

21.07.2021 | OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI – NA CZYM POLEGA I CZY W OGÓLE SIĘ NA NIEGO DECYDOWAĆ?

przeczytaj więcej

9.04.2021 | Przedłużenie terminów ws. sprawozdań finansowych oraz zeznań CIT-8

przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

21.07.2021 | OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI – NA CZYM POLEGA I CZY W OGÓLE SIĘ NA NIEGO DECYDOWAĆ?

przeczytaj więcej

31.05.2021 | Polski Ład – założenia zmian z podatkach

przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

Ekspert ISP-AUDYT rozwiąże każdą wątpliwość

    ZAPRASZAMY DO KONTAKTU – ODEZWIEMY SIĘ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH