Usługi księgowe i finansowe

Od 2001r. wspieramy przedsiębiorstwa w całej Polsce w zakresie usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Drugim członem naszej działalności jest badanie i przegląd sprawozdań finansowych oraz doradztwo biznesowe. Od ponad piętnastu lat istnienia na rynku polskim, zdołaliśmy wypracować sprawdzone techniki działania, które pozwalają na sprawną realizację każdego zlecenia w wielu branżach. Biegli rewidenci badają sprawozdania finansowe wraz z ekspertami finansowymi i prawnymi, dzięki czemu przeprowadzane przez nas audyty charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością oraz gwarantują zgodność ze standardami krajowymi i międzynarodowymi.


Więcej

Usługi
Księgowo-Płacowe

zobacz ->

Doradztwo Podatkowe

zobacz ->

Badanie Sprawozdań
Finansowych

zobacz ->

Audyt finansowy

Każda jednostka powinna jasno przedstawić swoją sytuację majątkową w postaci sprawozdania. Przeprowadzamy audyt dla przedsiębiorstw świadczących między innymi usługi ekonomiczne. Nasze badanie sprawozdań finansowych przeprowadzone jest w dwóch etapach, co pozwala nam dokładnie zapoznać się z charakterem firmy oraz wykonać niezbędne testy szczegółowe.

Prowadzenie księgowości

Jesteśmy podmiotem, świadczącym rzetelne usługi księgowe, które obejmują między innymi prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, a także ksiąg rachunkowych na podstawie obowiązujących ustaw oraz przepisów prawnych. Pozwala to na przedstawienie sytuacji finansowo-majątkowej każdego przedsiębiorstwa w postaci corocznego lub kwartalnego sprawozdania.

Outsourcing kadr i płac

W każdym przedsiębiorstwie ważne jest posiadanie i sporządzanie nie tylko dokumentacji finansowej, ale i tej dotyczącej pracowników. Outsourcing kadrowo-płacowy przygotowywany przez naszą firmę obejmuje między innymi kalkulację wynagrodzeń, sporządzanie listy płac oraz na życzenie Klienta prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników w jednostce.

Skarbiec Wiedzy : ISP - AUDYT

24.01.2020 | Odliczanie VAT w sytuacji częściowej nierzetelności faktury

przeczytaj więcej

21.01.2020 | Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

1.07.2019 | Usługi niematerialne w kosztach podatkowych

przeczytaj więcej

2.10.2018 | Zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów a kara umowna

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie pojawiało...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

1.07.2019 | Wyrok NSA w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

przeczytaj więcej

1.07.2019 | Jak skorygować nieprawidłowo ustaloną wartość początkową środka trwałego?

przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

26.03.2019 | Zwrot kosztów leasingu samochodu osobowego przez pracodawcę a PIT

W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

Przyczytaj więcej

Ekspert ISP-AUDYT rozwiąże każdą wątpliwość

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU – ODEZWIEMY SIĘ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH