Struktura ISP – Audyt

Grupę ISP budujemy od 1996 roku w oparciu o pracowników z doświadczeniem zdobytym w strukturach dużych przedsiębiorstw, organów podatkowych oraz międzynarodowych korporacji.

W poszczególnych departamentach ISP – Audyt od 2001 roku pracują wysoko wykwalifikowane zespoły złożone z biegłych rewidentów, doradców podatkowych, kadrowych, księgowych.

Naszym atutem jest wiedza praktyczna oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne zespołów w ramach poszczególnych departamentów.

Pracownicy ISP – Audyt ciągle podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc obligatoryjnie w serii szkoleń i seminariów, co przekłada się następnie na jakość świadczonych przez nas usług i na zadowolenie naszych kontrahentów.

   kierow1
 zarzad3

 
 

zespolymer
 dep_audytu_finansowego5  depfinanso_ksiegowy2  dep_kadro_plac1
 dep_doradztwa_fin  marketi2  sekre