Wyrok nsa w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

1 lipca, 2019 4:06 pm

Kategorie:

Aby twórca miał prawo zastosować 50 % kosztów uzyskania przychodów, zwanych dalej kup istotnym elementem jest fakt wyodrębnienia wynagrodzenia twórcy na część wynikającą z wykonywania obowiązków pracowniczych oraz tę która określa uposażenie związane z prawem autorskim.

 
NSA (sygn. akt I SA/Gd 1209/16)  orzekł, że dla zastosowania 50 % kup konieczne jest wyodrębnienia wynagrodzenia twórcy na część wynikającą z wykonywania obowiązków pracowniczych oraz tę która określa uposażenie związane z prawem autorskim za korzystanie z dzieła na określonym obszarze w określony sposób. Linia orzecznicza sądów administracyjnych wskazuje zgodnie, że  (?) nie jest przy tym wystarczające wyróżnienie w umowie o pracę części czasu pracy przeznaczonej na pracę twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium (?)?.

Dla zastosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów konieczne jest zatem określenie honorarium za rozporządzenie prawami autorskimi, a więc wynagrodzenia za przeniesienie praw do konkretnego stworzonego utworu.

 
Martyna Betiuk
Młodszy Konsultant Podatkowy

martyna.betiuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 (wew. 109)