Bardzo ważny wyrok trybunału konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

22 grudnia, 2017 1:02 pm

Kategorie:

Osoba nie prowadząca działalności nie może być obciążana podatkiem od nieruchomości według stawki właściwej dla przedsiębiorców. Podobnie podatkiem w najwyższej stawce nie może być obciążany przedsiębiorca, jeśli nie wykorzystuje nieruchomości do celów prowadzonej działalności.

 
W dniu 12 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o Sygn. akt SK 13/15 orzekł,  że art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) rozumiany w ten sposób, że wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Wyrok oznacza, że osoba nie prowadząca działalności nie może być obciążana podatkiem od nieruchomości według stawki właściwej dla przedsiębiorców. Podobnie podatkiem w najwyższej stawce nie może być obciążany przedsiębiorca, jeśli nie wykorzystuje nieruchomości do celów prowadzonej działalności.

 
Przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie uwzględnia, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi występują w obrocie prawnym w dwojakim charakterze: jako osoby prywatne i przedsiębiorcy. Część organów i sądów administracyjnych uznawały, że jeżeli nieruchomość jest w posiadaniu przedsiębiorcy, to z automatu podlega ona wyższej stawce podatku. Podobnie kwestia miała się z nieruchomościami współposiadanymi ? czasami prowadzenie działalności gospodarczej przez jednego ze współposiadaczy determinowało wyższą składkę, który byli obciążeni pozostali współwłaściciele nieruchomości.

 
Trybunał uznał taką interpretację przepisów za niezgodną z konstytucją. Z ustnego uzasadnienia wynika, że jeżeli przedsiębiorca posiada nieruchomość na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością, to nie można opodatkować go podatkiem od nieruchomości według stawki obowiązującej przedsiębiorców. To samo dotyczy pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, którzy nie wykorzystują jej do celów związanych z działalnością gospodarczą, nawet jeśli tylko jeden z nich wykorzystuję tę nieruchomość do celów z działalnością związanych.
Więcej będzie można powiedzieć po publikacji pisemnego uzasadnienia wyroku.

Krystian Lewecki
radca prawny
Krystian.lewecki@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=908&start=14