Czy koszty finansowania dłużnego należy określać w podziale na źródła przychodów?

17 stycznia, 2018 1:22 pm

Kategorie:

Koszty finansowania dłużnego podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów powinny być wprawdzie obliczone w oparciu o wszystkie źródła przychodów, jednak alokowane do danego źródła przychodów proporcjonalnie w oparciu o koszty finansowania dłużnego w danym źródle przychodów.

 
Jak stanowi art. 15c ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1 uwzględnia się w danym źródle przychodów proporcjonalnie do wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1, poniesionych w ramach danego źródła przychodów.

 
Powyższe oznacza, że koszty finansowania dłużnego podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów powinny być wprawdzie obliczone w oparciu o wszystkie źródła przychodów, jednak alokowane do danego źródła przychodów proporcjonalnie w oparciu o koszty finansowania dłużnego w danym źródle przychodów.

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=914&start=14