Czy koszty kwestionowanych usług są kosztem podatkowym?

9 lutego, 2018 8:54 am

Kategorie:

Koszty wynikające z otrzymanych dowodów księgowych dotyczących kwestionowanych usług nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych koszty wynikające z otrzymanych dowodów księgowych dotyczących kwestionowanych usług nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Aby dany wydatek (koszt) poniesiony przez podatnika stanowił dla niego –  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

 
W tym przypadku przesłanki do uznania tych kosztów za koszty podatkowe nie zostały obecnie spełnione.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=916&start=12